Glada elever

Vanliga frågor till SYV

1.
Hur höga betyg behöver man för att komma in på programmet jag sökt?

SVAR: Det går inte att veta exakt vilka poäng man behöver ha för att komma in på ett program. Antagningspoängen styrs av vilka betyg de har som söker just det programmet i år och hur många det är som söker. Men tänk alltid såhär: ju högre betyg jag har när jag lämnar grundskolan desto bättre förberedd är jag för att klara av mitt gymnasieprogram.

2.
Om jag kommer in på mitt förstahandsval och ångrar mig, kan jag då ändra mig till mitt andrahandsval?

SVAR: Ja, kanske, men ju senare du ångrar dig desto svårare blir det att komma in. Om du ångrar dig innan omvalsperiodens sista stund så är det absolut ingen fara. Då går du bara in i söksystemet och ändrar rangordningen på din val. Ångrar du dig efter det så får du ta kontakt med antagningen. De får hjälpa dig att göra ett sent omval men då hamnar du på en reservlista där du endast står i kö som reserv med ett nummer och inte konkurrerar med ditt betyg som urval.

3.
Vad kan jag bli efter min utbildning?

SVAR: Vilket program du än går kan du på sikt bli det du vill. Från och med årets gymnasieval ger även yrkesprogram automatisk grundläggande behörighet till högskola. Antingen skaffar du dig alltså teoretiska kunskaper eller förbereder dig för jobb inom ett visst yrke eller yrkesgrupp. (se även fråga 10.)

4.
Måste man läsa moderna språk på gymnasiet?

SVAR: Ja, om man väljer ett högskoleförberedande program där språk är obligatoriskt. Tänk på att det alltid är smart att fortsätta med sitt moderna språk som man läst på grundskolan för då kan man tjäna extra meritpoäng vilka är väldigt bra att ha när man sedan ska söka en högskoleutbildning.

5.
Om jag börjar på ett program men ångrar mig, kan jag då byta?

SVAR: Du kan byta, men först måste alla som står som reserver erbjudas plats. Det kan alltså betyda att det inte finns några platser kvar! Har det gått för lång tid in på terminen kan det också vara svårt att byta. 

6.
Hur många olika alternativ måste man fylla i?

SVAR: Det beror på dina betyg och det är viktigt att under omvalsperioden kolla upp vad den preliminära intagningspoängen blev för ditt program.
Vi rekommenderar dig att alltid göra flera val, särskilt om du inte är säker på om du får plats. Ett grundtips är att lägga in tre val – eller fler om du tror det behövs.

7.
Har jag sämre chans att komma in på ett program om jag söker det i andra hand och väljer att stå kvar som reserv på mitt förstahandsval?

SVAR: Det är viktigt att du rangordnar dina val rätt! Det du helst vill gå ska alltid ligga som ditt förstaval. När du fått ett erbjudande om plats kommer alla val som ligger längre ner på listan att strykas.
Du kan alltså inte komma in på flera program – och sedan välja vilket du vill gå på! 

8.
Vilka kurser erbjuds som individuellt val?

SVAR: Vi erbjuder många kurser varje år.
I år 1 är de individuella valen några – och frivilliga! Du kan välja att läsa musik eller en av våra kurser i idrottsspecialisering.
Till år 2 och 3 har du många fler kurser att välja mellan.
Utbudet kan variera, men du erbjuds alltid att kunna läsa estetiska kurser (år 3) och idrott. 

Går du ett av våra yrkesprogram kan du alltid välja till svenska och engelska för att bli behörig till högskolan. Kolla gärna på vår hemsida vilka kurser vi erbjuder årets elever!

9.
Preliminär antagning - vad innebär det?

Antagningen till gymnasiet består av flera steg. Först får du ett preliminärt antagningsresultat den 15 april. Att det är preliminärt betyder att det är förberedande. Du blir alltså inte antagen till någon utbildning i den preliminära antagningen.

Du kan endast se preliminär antagning för nationella program. Antagningen till introduktionsprogram börjar inte förrän vid den slutliga antagningen och pågår sedan under reservantagningen fram till den 15 september.

Det preliminära antagningsresultatet visar vilka meritpoäng som preliminärt krävs för att få en plats på olika utbildningar detta år. Resultatet är baserat på ansökningarna som gjordes 15 januari–15 februari och betygen från höstterminen i årskurs 9.

I ditt resultat ser du vad det lägsta meritvärdet preliminärt är för att bli antagen till de utbildningar du har ansökt till. Då kan du jämföra ditt meritvärde med de preliminära antagningsgränserna. Det kan hjälpa dig att få en uppfattning om du har tillräckliga betyg för att få en plats på dina val i slutantagningen. Du får inte veta vilken utbildning du blir antagen till nu. Det får du veta i den slutliga antagningen i juli. 
 

10.
Vad är nytt för yrkesprogrammen?

Från och med hösten 2023 ger yrkesprogram automatisk grundläggande behörighet till högskola. Behörigheten går att välja bort och är inget krav för gymnasieexamen. 

Behöver du veta mer eller har någon fundering – kontakta våra SYV på skolan!