Bild med musik, kamera och måleri
KH_programikon_ES
Högskoleförberedande program

Estetiska programmet

Du äger scenen

Brinner du för konst, bild, form, foto, eller musik och ljudproduktion? Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom kreativa, samhällsvetenskapliga och humanistiska områden.

Här får du högskolebehörighet samtidigt som du får använda dina kreativa förmågor och utvecklas som person. På det Estetiska programmet arbetar vi ämnesintegrerat. Detta innebär att vi samarbetar över ämnesgränserna för att få en “röd tråd” i undervisningen, med en ökad förståelse och utveckling som resultat. Näringslivet efterfrågar idag människor som kan tänka nytt och utveckla samt realisera ideér och se samband, vilket är något som elever jobbar med på programmet. Kommunikation, problemlösning och nyfikenhet är ledord i utbildningen. 

Som elev på Estetiska programmet får du tillgång till en egen Apple Macbook Air med branschledande programvaror, såsom Adobe Creative Suite och Logic Pro X. 
Det är unikt för estetiska programmet att få möjlighet till kreativt arbete samtidigt som du får din högskolebehörighet. 

#kreativitet #skapande #gemenskap #praktiskt arbete #driva projekt #samarbete #problemlösning #upplevelser

Inriktningar

Bild och formgivning

Här får du teckna, måla, fotografera, arbeta med digital bild och design samt skulptera i ett flertal olika material och tekniker. Du lär dig analysera och tolka bilder, som är en grundsten i det moderna, visuella samhället.
Utbildningen ger dig även möjlighet att fördjupa dig inom dina egna intresseområden och utveckla just dina färdigheter. Vi gör konstnärliga projekt utanför skolan, t.ex i samarbete med kommun eller näringsliv.

Musik

Som musikelev får du både spela och producera musik. Du får enskilda lektioner på två valfria instrument och du spelar ihop med andra musikelever på ensemblelektionerna. 
Vi arbetar med musik- och ljudproduktion i våra välutrustade musiklokaler som består av flera studiorum med macdator och Logic Pro X. Musik- och ljudproduktion kan t.ex rikta sig mot att skapa musik, speldesign eller film/tv. 
Som elev hos oss får du möjlighet att stå på scen och framträda vid flera tillfällen. 

Estetiska programmet ger dig en bred utbildning och behörighet till ett stort utbud av vidare studier på högskolor och universitet.

Arbetsformer

På det Estetiska programmet får du variation i skolarbetet eftersom teoretiska ämnen varvas med praktiska. 
Du övar upp förmågan att omsätta dina kreativa idéer till en färdig produkt i en estetisk skapandeprocess. 
Klassrummen varvas med ateljéer, musiklokaler och mediarum. Vi samarbetar med aktörer utanför skolan och ditt arbete kommer synas för allmänheten i samband med utställningar, konserter och offentlig konst.

Möjligheter efter utbildningen

Kanske är du en person som efter din gymnasieutbildning... 
• Kommer att fortsätta studera på universitet eller högskola 
• Kommer att studera vidare inom en konstnärlig utbildning 
• Kommer att starta eget företag 
...då är Estetiska programmet rätt utbildning för dig! 

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som ger dig behörighet att läsa vidare på samhällsvetenskapliga, konstnärliga och humanistiska utbildningar samt ger dig den kunskap du behöver som egen företagare. Eftersom du får en bred utbildning ges du möjlighet att läsa vidare inom en mängd olika områden för att t.ex. bli musiker, stylist, socionom, designer, polis, arkitekt, scenograf, journalist, formgivare, psykolog, fotograf, musikproducent, jurist, illustratör eller arbeta som lärare. 

Programfördjupningar

I programfördjupningarna - Bild och formgivning ingår Foto 1, Estetisk kommunikation 2, Bild och form specialisering på 100p vardera samt Valbart 200p.

I programfördjupningarna - Musik ingår Ensemble 2, Instrument eller sång 2, Estetisk kommunikation 2 på 100p vardera samt Valbart 200p.

Jag har alltid haft ett stort intresse när det gäller musik och konst. Därför kändes det som en självklarhet för mig att välja ES.

Hanna Myhr, ES20 Bild

Det bästa med ES är att jag får så mycket tid till musiken men att blanda det med ”vanliga” studier också.

Felix Nilsson, ES20 Musik

"Detta är din chans att verkligen få vara kreativ!"

Musiklärare
Arvid Nilsson, lärare

Arvid Nilsson har en 5-årig lärarutbildning i musik och är legitimerad lärare i ämnet. Han har jobbat på Gymnasieskolan Knut Hahn i fem år och upplever skolan som en modern och öppen arbetsplats där interaktionen mellan lärare, elever och övrig personal känns naturlig.

Att få följa elevernas både personliga utveckling och deras kunskapsutveckling från när de börjar tills de går ut skolan är det bästa med att vara lärare här på Knut Hahn.

Jag brinner för kreativitet och skapande. Inte bara inom området musik utan även inom andra ämnesområden. Det är viktigt att eleverna tar med sig det estetiska tankesättet inom alla områden de kommer att arbeta med för att komma med nya idéer och lösningar.

Carina Sköld Lindberg
Carina Sköld Lindberg, lärare

Carina Sköld Lindberg är legitimerad lärare i bild, form och spanska och undervisar i dessa ämnen på Estetiska programmet. Hon tycker att skolan erbjuder en öppen och modern arbets- och studiemiljö med fokus på såväl elevernas behov och trygghet, som deras kunskapsutveckling.

Enligt Carina är de estetiska-och kulturella uttrycken livsviktiga, för att hitta fotfästet i en samtid som snurrar allt fortare och för att skapa samhörighet. "Jag vill värna det personliga skapandet, kreativiteten som får oss att må bra, och jag vill öka förståelsen för hur budskap, historier och åsikter kan spridas genom bilder och konstuttryck". 

Poängplan

Klicka på ämnena i poängplanen för att se kursinnehållet och läsa mer.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
Engelska 5
100

I kursen får du träna på de färdigheter som är en del av att både kunna och våga använda engelska med säkerhet i vardagliga situationer; tala, läsa, skriva och lyssna.

Engelska 6
100

Kursen inriktar sig till stor del på att göra språkanvändningen mer korrekt och att du ska kunna anpassa språket till olika syften och sammanhang. Du får analysera och diskutera text och tal med syfte att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till det du hör och läser.

Historia
Historia 1b
100

Kursen ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används.

Historia 2b – kultur
100

Detta är en kurs för dig som vill utveckla dina kunskaper inom historia med fokus på kulturer inom den europeiska historien. Du lär dig bland annat om antiken, renässansen och barocken.

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
100

Kursen innehåller bl a fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.

Matematik
Matematik 1b
100

Denna kurs vänder sig till ekonomiska och humanistiska ämnesområden och innehåller fördjupade och utökade moment från grundskolans matematikkurs.

Naturkunskap
Naturkunskap 1b
100

Kursen behandlar frågor om hållbar utveckling, samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, reflektion över och diskussion kring normer och evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald.

Religionskunskap
Religionskunskap 1
50

Denna kurs ger bland annat kunskaper om världsreligionerna, gudsuppfattningar, hur man kan förstå religion i relation till bland annat kön, etnicitet och sexualitet samt relationen mellan religion och vetenskap i nutida samhällsdebatt.

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b
100

I denna kurs kommer du få lära dig om hur Sverige styrs på lokal, regional och central nivå. Du lär dig också mer om demokrati och hur ett demokratiskt samhälle styrs och hålls ihop.

Svenska
Svenska 1
100

En kurs som handlar om svenska språket och dess litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Man läser antingen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Svenska 2
100

Denna kurs kommer utveckla din förmåga att tala, läsa och skriva på svenska. Du kommer även få lära dig mer om litteraturvetenskap, språkhistoria och språkvetenskap. Man läser antingen Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

Svenska 3
100

I denna kurs kommer du få lära dig grunderna för ett vetenskapligt skrivande. Du kommer få analysera kända tal och skriva artiklar och fördjupa dig i retorikens värld samt fördjupa dig i det svenksa språkets utveckling. Man läser antingen Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1
100

I kursen får du lära dig om svenska språkets uppbyggnad och skrivregler. Du får tillfälle att argumentera, referera och analysera och genom att läsa olika typer av texter bygger du upp ditt ordförråd. Man läser antingen Svenska som andraspråk 1 eller Svenska 1.

Svenska som andraspråk 2
100

I denna kurs fördjupar du dina kunskaper i det svenska språket. Du utvidgar dina grammatiska kunskaper och finslipar svenskans skrivregler. Du kommer få bygga vidare på dina tidigare kunskaper och färdigheter. Man läser antingen Svenska som andraspråk 2 eller Svenska 2.

Svenska som andraspråk 3
100

Detta är en fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 2 och där du kommer fördjupa dig i muntlig och skriftlig framställning samt läsa texter av vetenskaplig karaktär. Kursen innehåller också litteraturvetenskaplig analys av skönlitteratur. Man läser antingen Svenska som andraspråk 3 eller Svenska 3.

Programgemensamma karaktärsämnen
Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation 1
100

Du får i grupp utforska hur du kan kommunicera med en publik med hjälp av din kreativitet, t.ex. genom bild, musik och media.

Konst och kultur
Konstarterna och samhället
50

Vi varvar teori och praktiska inslag genom att uppleva och reflektera kring olika slags kulturella uttrycksformer som t.ex. musik, teater och konst.

Inriktningar
Bild och formgivning
Bild
Bild
100

Kursen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur betydelse skapas i bilder samt färdigheter i analys och tolkning av egna och andras bilder. Här får du skapa och utveckla din förmåga inom olika tekniker som t.ex. teckning och målning.
 

Bild och form 1b
100

I denna kurs kommer eleverna utveckla sin förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. De kommer lära dig bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv.
Utveckla sitt nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer. Här får de skapa och utveckla sin förmåga inom olika tekniker; t.ex. teckning, målning, textil, papper och lera.

Form
100

Här får du skapa och utveckla din förmåga inom olika tekniker som t.ex. textil, papper och lera. Kursen behandlar fördjupade kunskaper i form.

Bildteori
Bildteori
100

Vi diskuterar och analyserar bilder och deras betydelse.

Musik
Musik
Ensemble med körsång
200

Du spelar ditt instrument eller sjunger i band tillsammans med andra och vi går igenom olika musikstilar.

Musikteori
Gehörs- och musiklära 1
100

Hur är musiken uppbyggd? Vi lyssnar, analyserar och lär oss hur man skriver musik.

Programfördjupningar
Musik
Instrument eller sång
100

Här får du enskild undervisning i sång eller annat instrument.

Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Programfördjupningar
500

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3. För Estetiska programmet har vi satt samman programfördjupningar som ger dig ett bra sammanhang på utbildningen och bra förutsättningar för ditt yrkesval eller fortsatta studier.

Möjligheten att jobba kreativt samtidigt som du får din högskolebehörighet är något som är unikt för Estetiska programmet.

Följ oss på sociala medier

Högskoleförberedande program

Om du vill läsa ett brett program och vet redan nu att du vill plugga vidare på högskola eller universitet efter studenten, då ska du välja något av dessa program.