Toppbild Naturvetenskap
Programikon Naturvetenskap
Högskoleförberedande program

Naturvetenskapsprogrammet

Kunskap för livet

Naturvetenskapsprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av matematik och natur,  vad som påverkar våra livsvillkor och hur vi kan förändra dem. I utbildningen lär du dig att tänka kritiskt och logiskt med hjälp av matematiska modeller, experiment, laborationer och fältstudier. Du läser till exempel matematik, biologi, fysik och kemi. 

Naturvetenskap handlar om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Utbildningen stimulerar till nyfikenhet och kreativitet samt analytiskt tänkande. Du utvecklar din förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser.

Du lär dig att värdera olika typer av källor och kunna skilja påståenden som bygger på vetenskaplig respektive ickevetenskaplig grund. Experiment, laborationer, fältstudier och andra praktiska moment är centrala inslag. Programmet ger förståelse för hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och belyser särskilt naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling.

Du ges också möjlighet till etiska diskussioner om naturvetenskapens roll i samhället. Du lär dig även förstå, läsa och skriva om, samt diskutera grundläggande naturvetenskap på engelska.

#problemlösning #laborationer #exkursioner #studiebesök #matematik #natur #kontakter med högskolan/universitet #bred behörighet #internationella kontakter

Inriktningar

Naturvetenskap

På den klassiska, breda naturvetenskapliga inriktningen fördjupar du dig inom biologi, fysik, 
kemi och matematik. Det blir många laborationer och fältstudier. 
I fördjupningskursen bioteknik får du läsa och utföra experiment som används inom kriminaltekniken.
Inom naturvetenskaplig specialisering kan du bedriva studier i t.ex. marinbiologi.

Naturvetenskap och samhälle

Denna inriktning ger kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi, en kombination som ger 
dig ett tvärvetenskapligt perspektiv mellan natur, teknik och samhälle. Du väljer ett valfritt naturvetenskapligt ämne att fördjupa dig i. Dessutom läser du kurserna Geografi 1 och Samhällskunskap 2. 

Inriktning musik - Nytt!

För dig som vill läsa naturvetenskapligt program och kombinera detta med musik. Du får högskoleförberedande gymnasieexamen samtidigt som du får fördjupa dig i musikinriktade kurser. 

I musikinriktningen får du enskild undervisning på ditt huvudinstrument och ensemblelektioner där du spelar eller sjunger i grupp. Musikkurserna startar redan i årskurs 1 och läses under hela din gymnasietid. Som elev medverkar du vid konserter och får tillgång till skolans musikstudio.

Du som söker musikinriktningen kommer att få göra ett färdighetsprov på det instrument du vill spela under utbildningen. Provet görs på Knut Hahn och alla sökande blir kallade och får information om provet innan.

På NA lär du dig tänka kritiskt, resonera logiskt och lösa problem.

Arbetsformer

På programmet utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem och göra systematiska iakttagelser. Du värderar olika källor och skiljer på påståenden som är baserade på vetenskaplig och ickevetenskaplig grund. 
Du arbetar praktiskt med experiment, laborationer och fältstudier. Du stimulerar din nyfikenhet, kreativitet och förmåga till analytiskt tänkande. Vi använder modern teknik och utrustning. Datainsamling och beräkningar sker i huvudsak med datorstöd.

Möjligheter efter utbildningen

Efter examen kommer du att vara förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Det kan leda till jobb som ingenjör, fysiker, biolog, arkitekt, läkare, lärare och kemist. 
Programmet ger också behörighet till de flesta andra högskoleutbildningar, vilket betyder att programmets utbildning ger en bredd med möjlighet till fördjupning inom många områden.

”NA ger mig många olika alternativ i framtiden!”

Kirill Barinov, NA17
Torgny Lindström
Torgny Lindström

Torgny är lärare i matematik och fysik. Gymnasieskolan Knut Hahn har varit hans arbetsplats i 23 år.

"Det bästa med lärarjobbet är alla nyfikna och intresserade elever, att få hjälpa till med sådant de har svårt med så att alla förstår och tycker ämnet är kul. Våra elever trivs i skolan och vi har en jättefin miljö både inomhus och utomhus med närhet till naturen och staden.” 

Josefin Carlebjär
Josefin Carlebjär

Josefin undervisar på Naturvetenskapsprogrammet i svenska, svenska som andraspråk samt geografi. 

”Jag tycker att Knut Hahn är en fin arbetsplats med bra studiemiljöer både inne och ute. 
Det bästa med mitt jobb är alla möten med elever och kollegor. Det formella målet med min undervisning är att alla elever ska nå målen. Sedan brinner jag lite extra för att göra eleverna engagerade, så att de ska se på kunskap som något som de kommer att ha nytta av under lång tid framöver. Det är också viktigt att de inser att de har potential och förstår att de kan utvecklas.”

Poängplan
1150
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
200
Historia
100
Idrott och hälsa
100
Matematik
300
Religionskunskap
50
Samhällskunskap
100
Svenska/Svenska som andraspråk
300
450
Programgemensamma karaktärsämnen
Biologi 1
100
Fysik 1
150
Kemi 1
100
Moderna språk
100
Inriktningar
Naturvetenskap
400
Biologi 2
100
Fysik 2
100
Kemi 2
100
Matematik 4
100
Naturvetenskap och samhälle
300
Geografi 1
100
Samhällskunskap 2
100
Ett naturvetenskapligt ämne (Biologi 2/Fysik 2/Kemi 2)
100
Musikinriktning
300
Instrument eller sång 1
100
Ensemble 1
100
Ensemble 2
100
Programfördjupningar - NA Musik
300
Fysik 2
100
Kemi 2
100
Matematik 4
100
Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Programfördjupningar
200-300

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3. Du kommer kunna välja bland kurser som ger dig bredare eller fördjupade kunskaper inom ditt intresseområde samt komplettera med kurser som ger dig särskild behörighet till specifik utbildning. Du kan bl.a. välja matematik 5 och matematik specialisering. Mer information om vilka kurser som kommer  att vara aktuella får du under årskurs 1.

Arkitekt, ingenjör, läkare, lärare, psykolog, jurist och ekonom är bara några av de utbildningar du kan gå vidare till när du läser Naturvetenskapsprogrammet.

Följ oss på sociala medier

Högskoleförberedande program

För att söka en utbildning på högskola eller universitet krävs något som kallas för grundläggande behörighet.
Om du vet att du vill läsa ett brett program som ger dig möjlighet att plugga vidare efter studenten ska du välja något av de här.