Samhällsvetenskap elever
KH_programikon_sa
Högskoleförberedande program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Gör världen lite bättre

Är du intresserad av hur allt fungerar i vårt samhälle? Hur vi människor fungerar i olika sammanhang och hur du kan vara med och påverka allt detta? Under tre år får du chansen att lära dig mer om hur vårt samhälle utformas och förändras. Du får syna maktstrukturer, diskutera politik, könsroller och massmedia. Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en perfekt grund att stå på inför vidare högskolestudier.

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien.

Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du studerar samhällets strukturer, verksamheter och funktioner.

Du får reflektera över frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

#kritiskt tänkande #analysförmåga #bred kunskap #allmänbildad

Inriktningar

Beteendevetenskap

Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap och du fördjupar dig bland annat i psykologi, sociologi och kriminologi.

Medier, information och kommunikation

Inom inriktningen lär du dig hur man kommunicerar ut budskap till en given målgrupp med hjälp av olika medier. Det betyder att vi använder hela Adobes programserie tillsammans med moderna macdatorer i undervisningen. Tillsammans med de teoretiska kunskaper du får inom reklam och information ger det dig en god grund inom media. Dessutom ger inriktningen en förståelse för mediernas roll i samhället och för demokratin.

Samhällsvetenskap

Du lär dig om hur samhället fungerar och om människors livsvillkor, inte minst ur ett internationellt perspektiv. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda olika metoder såsom intervjuer, fältstudier och enkäter. Du fördjupar dig i historia, samhällskunskap, religion och geografi.

Bra grund för att bli t ex socionom, personalvetare, journalist, lärare, kriminolog, jurist, polis, beteendevetare, statsvetare, psykolog eller jobba inom reklambranschen m m.

Arbetsformer

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder. Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling. På samhällsprogrammet gör vi studiebesök, ibland en längre resa och ibland en kortare. Genom vårt samarbete arbetar vi mycket med internationella kontakter.

Möjligheter efter utbildningen

Samhällsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som öppnar för en mängd olika yrkesval. Du kan t ex. bli journalist, jurist, polis, kurator, psykolog, lärare, personalvetare - möjligheterna är oändliga…

”Programmet har stor variation mellan de olika ämnena.”

Ella Bäckström, SA18Media
Karin Fast

Karins ämnen är religionskunskap, filosofi och historia.

Jag trivs oerhört bra och jag känner en stor arbetsglädje här på skolan med härliga studiemotiverade elever. Som lärare har jag stor möjlighet att påverka undervisningen tillsammans med mina elever, som ska känna att kunskapen de tar till sig här i skolan kommer till användning senare i livet.” 

Tina Iversen

Tina undervisar i ämnena samhällskunskap, svenska, sociologi och kriminologi.

”Jag trivs otroligt bra här och det bästa av allt är de fantastiska eleverna. 
Mitt mål är att de ska trivas i mitt klassrum och på så sätt våga tro på sig själva och sin förmåga. Ambitionen är att ge dem både kunskap inom mina ämnen och de verktyg de behöver för att vara väl rustade för vidare studier efter gymnasiet.”

Martina Karlsson

Martina har arbetet på Knut Hahn i 20 år. 
Hon undervisar i samhällskunskap och historia. ”Det bästa med mitt arbete är att få följa eleverna och se hur de utvecklas. Samhällskunskap är verkligen ”learning for life” och jag vill att eleverna ska uppleva och kunna förstå samhället vi lever i. Gärna genom att vi tar in omvärlden i skolan, till exempel med studiebesök eller att vi bjuder in gäster som föreläser om något ämne. Målet med min undervisning är att eleverna ska förstå sin omvärld och vara väl förberedda för livet efter gymnasiet.”

Poängplan
1150
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
200
Historia
100
Idrott och hälsa
100
Matematik
200
Naturkunskap
100
Religionskunskap
50
Samhällskunskap
100
Svenska/Svenska som andraspråk
300
300
Programgemensamma karaktärsämnen
Filosofi 1
50
Moderna språk
200
Psykologi 1
50
Inriktningar
Beteendevetenskap
450
Ledarskap och organisation
100
Kommunikation
100
Psykologi 2a
50
Samhällskunskap 2
100
Sociologi
100
Medier, information och kommunikation
350
Journalistik, reklam & information 1
100
Medieproduktion 1
100
Medier, samhälle & kommunikation 1
100
Psykologi 2a
50
Samhällsvetenskap
450
Geografi 1
100
Historia 2a
100
Religionskunskap 2
50
Samhällskunskap 2
100
Samhällskunskap 3
100
Gymnasiearbete
100
Individuellt val
100
Programfördjupningar
300-400

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3. Du kommer kunna välja bland kurser som ger dig bredare eller fördjupade kunskaper inom ditt intresseområde samt komplettera med kurser som ger dig särskild behörighet till specifik utbildning. Mer information om vilka kurser som kommer 
att vara aktuella får du under årskurs 1.

SA är en bra grund för att bli t ex socionom, personalvetare, journalist, lärare, kriminolog, jurist, polis, beteendevetare, statsvetare, psykolog eller jobba inom reklambranschen m m.

Högskoleförberedande program

För att söka en utbildning på högskola eller universitet krävs något som kallas för grundläggande behörighet.
Om du vet att du vill läsa ett brett program som ger dig möjlighet att plugga vidare efter studenten ska du välja något av de här.