Toppbild BA
KH_programikon_BA
Yrkesprogram

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg din framtid

Tycker du om att arbeta praktiskt? Gillar du att arbeta både inomhus och utomhus? Vill du ha ett omväxlande och skapande jobb? Då är Bygg- och anläggningsprogrammet någonting för dig! 

Redan under första året på Bygg- och anläggning kommer du i nära kontakt med arbetslivet. Under praktikperioderna ser du hur det fungerar på en arbetsplats och du får snabbt sätta dina kunskaper i sitt sammanhang. På så sätt får du både riktig byggerfarenhet och en känsla för vad du vill fortsätta inrikta dig på. 

Speciell fördel för dig som elev på ett lärlingsprogram: Du får 1.000 kronor extra i studiebidrag per månad.
Redan under första året kommer du i nära kontakt med arbetslivet.

Inriktningar

Husbyggnad

På inriktning Husbyggnad lär du dig bygga, underhålla och renovera hus, lokaler och andra anläggningar. 
Du får grunderna du behöver för många yrken inom byggbranschen.

Det betyder kunskaper i flera olika tekniker, material, verktyg och maskiner. Arbetsmiljö, mätteknik och ritningsläsning är andra viktiga delar i utbildningen.

Inom husbyggnad möts traditionellt hantverk och ny teknik. Förutom tekniskt kunnande ställer den moderna arbetsplatsen också höga krav på samverkan och service. 

Måleri

I inriktningen måleri lär du dig att både måla och tapetsera. Du får kunskaper om under- och färdigbehandling av nya och tidigare behandlade ytor, såväl i tak och på väggar som på snickerier, i våtrum samt på stål- och metallytor. 

Du lär dig att planera arbetsuppgifterna samt lösa problem som kan uppstå under arbetet. Inriktningen ger också förmåga att hantera och vårda material, verktyg och maskiner samt att arbeta säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.

Du utvecklar dina kunskaper inom färgnyansering och färgsättning. Vid tapetsering lär du dig arbeta med olika tapet- och vävtyper, såväl manuellt som med tapetmaskin.

Yrkesutgångar

En yrkesutgång är en yrkeskompetens som eleven får genom att läsa en viss kombination av kurser inom programfördjupningen.

På Bygg- och anläggningsprogrammet på Gymnasieskolan Knut Hahn kan du i inriktningen Husbyggnad välja mellan att bli plattsättare eller golvläggare inom fördjupningskurserna.

Plattsättning

Denna yrkesutgång ger specialkunskaper i att klä väggar och golv med till exempel kakel, klinker och mosaik. 
En färdighet som kräver både noggrannhet och precision, samtidigt som känslan för färg och form är viktig.

Du får också lära dig att göra det viktiga underarbete som krävs för ett lyckat och varaktigt resultat. Ett exempel är att lägga en fuktspärr i badrum och andra våt-
utrymmen innan plattorna sätts på väggar och golv.

Som plattsättare kan du arbeta med både nybyggen, ombyggnader och större renoveringar. Du arbetar främst inomhus och med allt från badrum och kök till stora simhallar.

Golvläggning

På denna yrkesutgång utvecklar du din förmåga att utföra undergolvsarbeten samt läggning av olika typer av golv vid såväl nyproduktion som ombyggnader och tillbyggnader. Du får även kunskaper om olika golvbeläggningar som mattor och plattor av plastmaterial, textila golv samt trä- och laminatgolv samt även färdigheter i golv- och väggarbeten i våtrum.

Dessutom ska du ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i reparation och underhåll av golv.

Som golvläggare kommer du in på en byggarbetsplats i slutskedet. Golvläggarens arbete är nästan uteslutande inomhusarbete.
En del golvläggare specialiserar sig på vissa typer av jobb som till exempel på golv och väggar i våtrum och badrum. Här ställs det extra krav på skicklighet eftersom skarvarna svetsas ihop och måste bli helt täta.

Byggnadsmålare

Yrkesutgången som målare innebär att du behandlar och tapetserar miljöer med känsla för färg och form. Målare är specialister på behandling av ytor. De arbetar med både inom- och utomhusmiljöer.

Du kommer lära dig att göra ett noggrant underarbete i form av spackling, slipning och grundmålning. Serviceförmåga står i centrum eftersom kundkontakter är en stor del av arbetet.
Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer måleri: målare, försäljare eller inredare.

Träarbetare/snickare

I yrkesutgången som träarbetare arbetar man med nyproduktion, ombyggnation och renovering av bostäder och lokaler. Det kan vara småhus, lägenhetshus, kontorslokaler, industrilokaler och sjukhus. Som träarbetare är man med från formsättning till inredning.

Träarbetare arbetar även med anläggningsarbeten, till exempel brobyggen. Träarbetaren har många olika uppgifter under hela byggprocessen, från grundläggning till det att bygget är klart med inredning och taktäckning. Ritningsläsning är en viktig del av arbetet eftersom merparten av allt byggarbete utgår ifrån en ritning.

Träarbetaren är den största yrkesgruppen inom byggbranschen.
 

Vill du ha ett omväxlande och skapande jobb är Bygg- och anläggning rätt för dig!

Arbetsformer

Under din utbildning kommer du att få arbeta praktiskt med olika byggprojekt utifrån ritningar och instruktioner, där du är med i planeringen från idé till färdigställande. På de första kurserna får du teoretiska grunder liksom kunskap och orientering i flera av byggbranschens yrken. Samtidigt som du lär dig hantera verktyg och maskiner får du kunskap om olika byggtekniker, material och kvalitetskrav. Du lär dig läsa ritningar och göra mätningar och utsättningar. En del av utbildningen sker i vår välutrustade snickeriverkstad där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper om finsnickeri.

När du lärt dig grunderna är du redo för praktik, APL. Hos företagen kommer du i kontakt med olika arbetsmoment och tekniker. Du får inblick i företagandets villkor och utvecklar ditt servicetänkande i samspel med blivande arbetskamrater, kunder, boende med flera.

Möjligheter efter utbildningen

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram och du kan börja jobba direkt inom det område du har inriktat dig på. Inom branschen finns ett väl utvecklat lärlingssystem där du efter ett par års arbete slutför din utbildning för att få yrkesbevis.
Läs mer om detta på Byggnadsindustrins yrkesnämnds hemsida www.byn.se.

Du kan arbeta som anställd vid stora och små byggföretag eller som egenföretagare. Olika inriktningar och yrken är möjliga. Efter inriktningen Husbyggnad blir du träarbetare/snickare, efter inriktningen Plattsättning blir du plattsättare och efter inriktningen Byggnadsmålare blir du målare.

Du kan också läsa kurser inom programmet som ger dig grundläggande behörighet till högskola. Bygg- och renoveringsbehovet i landet är mycket stort, inte minst vad gäller behovet av bostäder. Det talar för en god arbetsmarknad i byggbranschen.

Bygg- och anläggningsprogrammet Lärling

På Bygg- och anläggningsprogrammet Lärling är du ute på arbetsplatser minst halva studietiden och på skolan den andra halvan – en intensiv studieform för dig som gillar utmaningar och vill bli redo för yrkeslivet.  

Du får minst 50% arbetsplatsförlagt lärande
Bygg- och anläggningsprogrammet Lärling består av minst 50 % praktik under utbildningens 3 år. Du kommer tidigt ut och möter verkligheten på en byggarbetsplats. Som lärling tillämpar du dina kunskaper på en arbetsplats. Du får träning i det viktiga lagarbetet där många olika hantverk måste samverka på vägen från idé till slutbesiktning. 
I vårt nätverk finns många lokala byggföretag där du får den breda yrkeskunskapen och även får lära dig olika specialinriktningar. 

På BA har man alltid saker att lära sig och ingen dag är lik den andra. Vill man vara igång och arbeta med händerna så ska man välja BA.

Jakob Svensson, BA20

Jag lär mig mycket på BA samtidigt som man har kul och utbildningen är bättre än jag förväntade mig.

Wille Moberg, BA20
Mikael Stolpe

Mikael har arbetat som målare sedan 1987 och är sedan två år tillbaka lärare på Bygg- och anläggningsprogrammet. Han undervisar på programmets nya inriktning Byggnadsmålare.

”Det är en härlig stämning på skolan bland både lärare och elever. Personligen tycker jag att det känns väldigt givande att föra över de kunskaper om måleri som jag har skaffat mig genom åren till skolans elever. Med min undervisning i måleri och även i bygg och plattsättning vill jag hjälpa till att få ut så många elever som möjligt i arbetslivet.”

Tobias Jirle

Efter att ha jobbat i byggbranschen i över 20 år, varav drygt 15 år som egenföretagare, har Tobias nu varit lärare på Gymnasieskolan Knut Hahn i tre år.
Han undervisar i bygg, plattsättning och måleri.

”Jag trivs väldigt bra som lärare och upplever att skolan har ett bra ledarskap och seriösa lärare. Det ger en god grund för undervisningen med utmärkta möjligheter för eleverna att lära sig sitt yrke. Mitt mål är att se och vara där för alla våra elever.”

Lars-Göran Nilsson

Det är 7 år sedan Lars-Göran började som lärare på Gymnasieskolan Knut Hahn. Han undervisar i både bygg, plattsättning och måleri och har själv yrkesbevis som träarbetare, ställningsinstruktör 2–9 meter och svetsare.

”Jag tycker att vår skola är en lugn och skön arbetsplats för både lärare och elever. Det bästa med att vara lärare här är att få jobba med så många fina ungdomar och undervisa dem. Målet är förstås att göra dem anställningsbara, så att de kan gå ut i yrkeslivet efter studenten.” 

Sebastian Karlsson

Sebastian har varit verksam som lärare vid Gymnasieskolan Knut Hahn sedan januari 2021 och undervisar i husbyggnad och plattsättning. Ett område han själv har varit verksam inom. 

“Gymnasieskolan Knut Hahn är en bra och jordnära skola. Man förstår vad som är viktigt för eleverna att kunna efter avslutad utbildning. Jobbet som lärare är alltid roligt och det är fantastiskt att få se elever utvecklas som såväl individer som yrkespersoner. Att få lov att överföra min kunskap till eleverna och förhoppningsvis forma dem till skickliga yrkespersoner är oerhört entusiasmerande. ”

Poängplan

Klicka på ämnena i poängplanen för att se kursinnehållet och läsa mer.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
Engelska 5
100

I kursen får du träna på de färdigheter som är en del av att både kunna och våga använda engelska med säkerhet i vardagliga situationer; tala, läsa, skriva och lyssna.

Engelska 6
100

Kursen inriktar sig till stor del på att göra språkanvändningen mer korrekt och att du ska kunna anpassa språket till olika syften och sammanhang. Du får analysera och diskutera text och tal med syfte att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till det du hör och läser.

Historia
Historia 1a1
50

Kursen är en grundläggande och tar dig med till historiska epoker och ämnar ge dig förutsättningar för att se sambanden dem emellan. Huvudsyftet med kursen är att ge en kronologisk ram för vidare studie i historia, samt träning i källkritik och i hur historia används i olika syften

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
100

Kursen innehåller bl a fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.

Matematik
Matematik 1a
100

Denna kurs är inriktad mot yrkesprogrammen och innehåller fördjupade och utökade moment från grundskolans matematikkurs.

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1
50

Kursen behandlar många aspekter kring hållbar utveckling samt naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Religionskunskap
Religionskunskap 1
50

Denna kurs ger bland annat kunskaper om världsreligionerna, gudsuppfattningar, hur man kan förstå religion i relation till bland annat kön, etnicitet och sexualitet samt relationen mellan religion och vetenskap i nutida samhällsdebatt.

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1
50

Kursen kommer lära dig om demokrati och politiska system, och hur vi som medborgare kan vara med och påverka på lokal och nationell nivå. I kursen får du också lära dig om Sveriges arbetsmarknad och arbetsrätt. Du kommer få kunskaper om privatekonomi och hushållets inkomster, utgifter och tillgångar.

Svenska
Svenska 1
100

En kurs som handlar om svenska språket och dess litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Man läser antingen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Svenska 2
100

Denna kurs kommer utveckla din förmåga att tala, läsa och skriva på svenska. Du kommer även få lära dig mer om litteraturvetenskap, språkhistoria och språkvetenskap. Man läser antingen Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

Svenska 3
100

I denna kurs kommer du få lära dig grunderna för ett vetenskapligt skrivande. Du kommer få analysera kända tal och skriva artiklar och fördjupa dig i retorikens värld samt fördjupa dig i det svenksa språkets utveckling. Man läser antingen Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1
100

I kursen får du lära dig om svenska språkets uppbyggnad och skrivregler. Du får tillfälle att argumentera, referera och analysera och genom att läsa olika typer av texter bygger du upp ditt ordförråd. Man läser antingen Svenska som andraspråk 1 eller Svenska 1.

Svenska som andraspråk 2
100

I denna kurs fördjupar du dina kunskaper i det svenska språket. Du utvidgar dina grammatiska kunskaper och finslipar svenskans skrivregler. Du kommer få bygga vidare på dina tidigare kunskaper och färdigheter. Man läser antingen Svenska som andraspråk 2 eller Svenska 2.

Svenska som andraspråk 3
100

Detta är en fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 2 och där du kommer fördjupa dig i muntlig och skriftlig framställning samt läsa texter av vetenskaplig karaktär. Kursen innehåller också litteraturvetenskaplig analys av skönlitteratur. Man läser antingen Svenska som andraspråk 3 eller Svenska 3.

Programgemensamma karaktärsämnen
Bygg och anläggning
Bygg och anläggning 1
200

Undervisningen i ämnet bygg och anläggning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om yrken inom anläggning, husbyggnad, måleri och plåtslageri samt om olika specialyrken.

Bygg och anläggning 2
200

Denna kurs är en fördjupning av Bygg och anläggning 1.

Inriktningar
Husbyggnad
Husbyggnad
Husbyggnad 1
100

Kursen syftar till att kunna söka information samt planera, organisera och utföra vanliga arbetsuppgifter. Kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och maskiner. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.

Husbyggnad 2
200

Denna kurs bygger på Husbyggnad 1.

Husbyggnad 3 - ombyggnad
200

Denna kurs bygger på Husbyggnad 2.

Husbyggnadsprocessen
200

Denna kurs bygger på Husbyggnad 2. Kursen behandlar husbyggnadsprocessens alla stadier från projektering till det att objektet är färdigt att användas. Det behandlar även svensk byggtradition och arkitektur samt olika tidsepokers estetiska ideal.

Måleri
Måleri
Måleri 1
200

Kursen syftar till att eleverna utvecklar förmåga att planera och utföra olika typer av målningsarbeten och uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur olika verktyg och material används och vårdas.

Måleriprocessen
200

Kursen behandlar Informationssökning med hjälp av internet och på andra sätt. Metoder för att planera arbetet och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna. Måleribranschens arbetsprocesser från planering till färdigt resultat.

Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Programfördjupningar
500-800

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3. För Bygg- och anläggningsprogrammet har vi satt samman programfördjupningar som ger dig ett bra sammanhang på utbildningen och bra förutsättningar för ditt yrkesval eller fortsatta studier.

Yrkesprogram har automatisk grundläggande behörighet till högskola. Behörigheten går att välja bort och är inget krav för gymnasieexamen. 

Efter BA kan du börja jobba direkt inom det område du har inriktat dig på. 

Yrkesprogram

Ett yrkesprogram är ett program som leder dig till ett specifikt yrke. Det ger en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Yrkesprogrammet innehåller alltid minst 15 veckors praktik, s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Från och med gymnasievalet HT 2023 ger yrkesprogram automatisk grundläggande behörighet till högskola. Behörigheten går att välja bort och är inget krav för gymnasieexamen. Du kan välja bland följande program.