Kontakt

Gymnasieskolan Knut Hahn

Blasius Königsgatan 27

Välkommen på studiebesök

Boka gärna in ett besök hos oss, så får du möjlighet att se hur vi har det på vår fina skola och på respektive program.

Från vänster: Thomas Westling, Lina Sevig och Tittie Österström

Studie- och Yrkesvägledare

Vi har fyra Studie- och Yrkesvägledare, ansvariga för olika program, som kan hjälpa dig med vägledning och svara på frågor.

Thomas Westling (FX, NA, TE, Crea Diem, BA, EE, IN, Sjöarpsskolan)
Lina Sevig (IM, Blekinge Naturbruksgymnasium)  

Tel. 0457-61 83 57
lina.sevig@edu.ronneby.se

Tittie Österström (BF, EK, ES, HA, SA)
Linda Hasselberg (IMY)

Rektorer

Vi har fyra ansvariga rektorer på Gymnasieskolan Knut Hahn. Samt en rektor för Blekinge Naturbruksgymnasium och en för Sjöarpsskolan.

Emilia Jirle 

Rektor för BF, EK, ES, FS, SA

Tel. 0457-61 83 64
emilia.jirle@edu.ronneby.se
 

Anna Isaksson

Rektor för IM

Tel. 0457-61 83 71
anna.isaksson@edu.ronneby.se

Magnus Magnusson

Rektor för FX

Tel. 0457-61 83 91
magnus.magnusson@edu.ronneby.se

Linda Andersson

Rektor för BA, EE, IN, NA, TE

Tel. 0457-61 84 09
linda.andersson1@edu.ronneby.se

Monica Boje - Sjöarpsskolan


Tel. 0457-61 88 19
monica.boje@edu.ronneby.se

Boel Forslund - Blekinge Naturbruksgymnasium


Från vänster: Magnus Magnusson, Linda Andersson, Emilia Jirle och Anna Isaksson