Flygteknikelever
KH_programikon_FX
Yrkesprogram

Flygteknikutbildningen

Ta höjd för karriären

Är du tekniskt intresserad och beredd att lägga ner lite mer jobb under din gymnasietid? Drömmer du om att jobba med flygplan och helikoptrar, avancerad teknik och om att ha utvecklingsmöjligheter med världen som arbetsmarknad?  – Du kan bli flygtekniker!

Det är flygmekaniker och flygtekniker som ser till att flygplan och helikoptrar underhålls och repareras på rätt sätt. Det handlar om att förebygga - att åtgärda innan något går sönder. Det är jobb som kombinerar teoretisk kunskap med praktiskt arbete i en ren och utvecklande miljö.

Flygteknikutbildningen är det tekniskt mest avancerade programmet på gymnasienivå. Efter godkänd utbildning på det treåriga gymnasieprogrammet är du flygmekaniker. Programmet har riksintag och är en yrkesförberedande utbildning. Programfördjupningarna ger dig dessutom grundläggande högskolebehörighet inom ramen för 2500 poäng, om du väljer att läsa Svenska 2 och 3 som individuella val.

Utbildningen är certifierad mot det europeiska luftfartsregelverket genom EASA, European Aviation Safety Agency. Det innebär att du efter genomförd utbildning med godkänt resultat, utöver en gymnasial yrkesexamen, även kan erhålla en certifiering som flygmekaniker som gäller inom hela Europa.

#tekniskt avancerad #samarbete #noggrannhet #kritiskt tänkande #jobbmöjligheter #världen som arbetsplats #flygmekaniker

Arbetsformer

Flygteknikutbildningen drivs i samverkan med Flygflottiljen F 17 i Kallinge. En del av de gymnasiegemensamma ämnena läser du vid Gymnasieskolan Knut Hahn och en del läser du tillsammans med yrkesämnena vid Ronneby Flygplats och F 17 där skolan har tillgång till egna kvalificerade instruktörer och särskilda lokaler.

Här finns såväl skolans egna flygplan som helikoptrar i olika storlekar, som närheten till F 17 och flygplatsen. Flygteknikutbildningen är en kvalificerad teknisk utbildning med en hög målsättning på yrkeskunnande efter genomförd och godkänd utbildning. Eleverna får jobba nära den ”skarpa” verksamheten på F 17 vilket ställer stora krav på högt säkerhetstänkande, ordning och reda, samt noggrannhet.

Efter godkänd utbildning på vår Flygteknikutbildning är du flygmekaniker!

Internat

Om du bor på vårt internat så har du boende och mat ordnat på ett bra sätt. Där har vi tillgång till fritidsledare som regelbundet anordnar aktiviteter. Du har även tillgång till internetuppkoppling. 

Du som kommer från annan kommun har rätt till inackorderingsbidrag från hemkommunen.

Möjligheter efter utbildningen

Efter godkänd gymnasieutbildning kan du välja olika vägar:

Flygmekaniker
Efter godkänd utbildning på det treåriga gymnasieprogrammet kan du arbeta som flygmekaniker inom såväl civilflyget som försvaret. Som elev i flygteknik får du en mycket bra plattform för din fortsatta karriär, vare sig du siktar på att börja jobba som flygmekaniker direkt efter utbildningen, eller att fortsätta med vidareutbildning och studier.

Fortsättning till flygtekniker
Många väljer att fortsätta utbilda sig till flygtekniker. Sådan utbildning sker antingen i en Yrkeshögskolas regi eller i Försvarsmaktens motsvarande skola.

Industri
Du kan även arbeta inom exempelvis industrin som tekniker där det ställs krav på teknisk noggrannhet. 
Utbildade flygmekaniker är eftertraktade inom många olika områden och möjligheterna till att få jobb på hemmaplan är goda.

Högskolestudier
För dig som väljer att läsa Svenska 2 och 3 som individuella val får tillsammans med övriga kurser i programmet grundläggande högskolebehörighet efter godkänd utbildning – vilket öppnar möjligheten att söka till högskola. 
Vår Studie- och Yrkesvägledare hjälper dig med information inför dina val.

Världen ligger för dina fötter!

"Något jag älskar med Flygteknikutbildningen är våra motiverade lärare och att utbildningen ger mig alla förutsättningar till vidare studier"

Marion Langseth, FX20
Christian Madsén
Christian Madsén

Christian kom till Flygteknikutbildningen för några år sedan efter att ha arbetat som instruktör och i ledande befattningar inom civilflyget vid bland annat Arlanda.

”Flygteknikutbildningen i Ronneby är ett dynamiskt och framåtblickande lärosäte med en härlig blandning av elever och kollegor som tycker att det är roligt med flyg. Det är helt rätt miljö för att dela med mig av mina kunskaper till kommande generationer.” 

Gustav Robertsson
Gustav Robertsson

Gustav undervisar i Helikopterteknik och Flygunderhåll. Med sig har han nio års erfarenhet som helikoptertekniker vid Försvarsmakten.

”Flygteknikutbildningen i Ronneby har ett mycket trevligt arbetsklimat där både elever och lärare trivs. Som lärare får jag se eleverna och deras intresse för tekniken utvecklas. På så sätt utvecklas också jag själv som person inom yrkesområdet. I undervisningen strävar jag efter att hitta nya vägar för att inspirera och motivera.”

Poängplan
600
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
100
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
100
900
Programgemensamma karaktärsämnen
Engelska 6
100
Fysik 1b1
100
Digitalteknik och flyginstrument
100
Ellära – flyg
100
Flygunderhåll
100
Materiallära-flyg
100
Aerodynamik
100
Flyglagstiftning
50
Mänskliga faktorer
50
Inriktningar
Flygplan
200
Flygplansteknik
200
Helikopter
200
Helikopterteknik
200
Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Programfördjupningar
500

Programfördjupningar är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller i årskurs 3. Du kommer kunna välja bland kurser som ger dig bredare eller fördjupade kunskaper inom ditt intresseområde, eller särskild behörighet till en specifik utbildning. Mer information om vilka kurser som kommer att vara aktuella får du under årskurs 1.

Du vet väl att en elev som går ett nationellt yrkesprogram alltid har möjlighet skaffa sig grundläggande behörighet till universitets- och högskoleutbildningar? Grundläggande behörighet innebär att du ska ha läst: • Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 och 3 • Engelska 6

Sök till Flygteknikutbildningen om du drömmer om att jobba med flygplan och helikoptrar, avancerad teknik och om att ha utvecklingsmöjligheter med världen som arbetsmarknad!

Följ oss på sociala medier

Yrkesprogram

Ett yrkesprogram är ett program som leder dig till ett specifikt yrke. Det ger en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Yrkesprogrammet innehåller alltid minst 15 veckors praktik, s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL). Med dessa program har du även möjlighet skaffa dig grundläggande behörighet till universitets- och högskoleutbildningar. Du kan välja bland följande program.