Flygteknikelever
KH_programikon_FX
Yrkesprogram

Flygteknikutbildningen

Ta höjd för karriären

Är du tekniskt intresserad och vill använda din gymnasietid till att lära dig mer ur både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv? Drömmer du om att jobba med flygplan och helikoptrar, avancerad teknik och om att ha utvecklingsmöjligheter med världen som arbetsmarknad?  – Du kan bli flygtekniker!

Det är flygmekaniker och flygtekniker som ser till att flygplan och helikoptrar underhålls och repareras på rätt sätt och det handlar om att förebygga - att åtgärda innan något går sönder. Det är jobb som kombinerar teoretisk kunskap med praktiskt arbete i en ren och utvecklande miljö.

Flygteknikutbildningen är det tekniskt mest avancerade programmet på gymnasienivå. Efter godkänd utbildning på det treåriga gymnasieprogrammet är du flygmekaniker. Programmet har riksintag och är en yrkesförberedande utbildning. Programmet ger dig dessutom grundläggande behörighet till universitets och högskolebehörighet. Behörigheten går att välja bort och är inte något krav för en gymnasieexamen.

Utbildningen är certifierad mot det europeiska luftfartsregelverket enligt EASA, European Aviation Safety Agency. Det innebär att du efter genomförd utbildning med godkänt resultat, utöver en gymnasial yrkesexamen, även kan erhålla en certifiering som flygmekaniker som gäller inom hela Europa.

#tekniskt avancerad #samarbete #noggrannhet #kritiskt tänkande #jobbmöjligheter #världen som arbetsplats #flygmekaniker

Arbetsformer

Flygteknikutbildningen drivs i samverkan med Flygflottiljen F 17 i Kallinge. En del av de gymnasiegemensamma ämnena läser du vid Gymnasieskolan Knut Hahn och en del läser du tillsammans med yrkesämnena vid Ronneby Flygplats och F 17 där skolan har tillgång till egna kvalificerade instruktörer och särskilda lokaler.

Här finns såväl skolans egna flygplan som helikoptrar i olika storlekar, som närheten till F 17 och flygplatsen. Flygteknikutbildningen är en kvalificerad teknisk utbildning med en hög målsättning på yrkeskunnande efter genomförd och godkänd utbildning. Eleverna får jobba nära den ”skarpa” verksamheten på F 17 vilket ställer stora krav på högt säkerhetstänkande, ordning och reda, samt noggrannhet.

Efter godkänd utbildning på vår Flygteknikutbildning är du flygmekaniker!

Internat

Om du bor på vårt internat så har du boende och mat ordnat på ett bra sätt. Där har vi tillgång till fritidsledare som regelbundet anordnar aktiviteter. Du har även tillgång till internetuppkoppling. 

Du som kommer från en annan kommun har rätt till inackorderingsbidrag från hemkommunen.

Möjligheter efter utbildningen

Efter godkänd gymnasieutbildning kan du välja olika vägar:

Flygmekaniker
Efter godkänd utbildning på det treåriga gymnasieprogrammet kan du arbeta som flygmekaniker inom såväl civilflyget som försvaret. Som elev i flygteknik får du en mycket bra plattform för din fortsatta karriär, vare sig du siktar på att börja jobba som flygmekaniker direkt efter utbildningen, eller att fortsätta med vidareutbildning och studier.

Fortsättning till flygtekniker Många väljer att fortsätta utbilda sig till flygtekniker. Sådan utbildning sker i Yrkeshögskolans regi. Läs gärna mer här www.bliflygtekniker.se  om du är intresserad av att bli flygtekniker.

Industri
Du kan även arbeta inom exempelvis industrin som tekniker där det ställs krav på teknisk noggrannhet. 
Utbildade flygmekaniker är eftertraktade inom många olika områden och möjligheterna till att få jobb på hemmaplan är goda.

Högskolestudier
För dig som väljer att läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet och genomför dem med godkänt resultat så öppnas möjligheten att söka till universitet och högskola. 
Vår Studie- och Yrkesvägledare hjälper dig med information inför dina val.

Världen ligger för dina fötter!

"Något jag älskar med Flygteknikutbildningen är våra motiverade lärare och att utbildningen ger mig alla förutsättningar till vidare studier"

Marion Langseth, FX20
Christian Madsén
Christian Madsén

Christian kom till Flygteknikutbildningen för några år sedan efter att ha arbetat som instruktör och i ledande befattningar inom civilflyget vid bland annat Arlanda.

”Flygteknikutbildningen i Ronneby är ett dynamiskt och framåtblickande lärosäte med en härlig blandning av elever och kollegor som tycker att det är roligt med flyg. Det är helt rätt miljö för att dela med mig av mina kunskaper till kommande generationer.” 

Gustav Robertsson
Gustav Midholm

Gustav undervisar i Helikopterteknik och Flygunderhåll. Med sig har han nio års erfarenhet som helikoptertekniker vid Försvarsmakten.

”Flygteknikutbildningen i Ronneby har ett mycket trevligt arbetsklimat där både elever och lärare trivs. Som lärare får jag se eleverna och deras intresse för tekniken utvecklas. På så sätt utvecklas också jag själv som person inom yrkesområdet. I undervisningen strävar jag efter att hitta nya vägar för att inspirera och motivera.”

Poängplan

Klicka på ämnena i poängplanen för att se kursinnehållet och läsa mer.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
Engelska 5
100

I kursen får du träna på de färdigheter som är en del av att både kunna och våga använda engelska med säkerhet i vardagliga situationer; tala, läsa, skriva och lyssna.

Engelska 6
100

Kursen inriktar sig till stor del på att göra språkanvändningen mer korrekt och att du ska kunna anpassa språket till olika syften och sammanhang. Du får analysera och diskutera text och tal med syfte att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till det du hör och läser.

Historia
Historia 1a1
50

Kursen är en grundläggande och tar dig med till historiska epoker och ämnar ge dig förutsättningar för att se sambanden dem emellan. Huvudsyftet med kursen är att ge en kronologisk ram för vidare studie i historia, samt träning i källkritik och i hur historia används i olika syften

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
100

Kursen innehåller bl a fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.

Matematik
Matematik 1a
100

Denna kurs är inriktad mot yrkesprogrammen och innehåller fördjupade och utökade moment från grundskolans matematikkurs.

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1
50

Kursen behandlar många aspekter kring hållbar utveckling samt naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Religionskunskap
Religionskunskap 1
50

Denna kurs ger bland annat kunskaper om världsreligionerna, gudsuppfattningar, hur man kan förstå religion i relation till bland annat kön, etnicitet och sexualitet samt relationen mellan religion och vetenskap i nutida samhällsdebatt.

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1
50

Kursen kommer lära dig om demokrati och politiska system, och hur vi som medborgare kan vara med och påverka på lokal och nationell nivå. I kursen får du också lära dig om Sveriges arbetsmarknad och arbetsrätt. Du kommer få kunskaper om privatekonomi och hushållets inkomster, utgifter och tillgångar.

Svenska
Svenska 1
100

En kurs som handlar om svenska språket och dess litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Man läser antingen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Svenska 2
100

Denna kurs kommer utveckla din förmåga att tala, läsa och skriva på svenska. Du kommer även få lära dig mer om litteraturvetenskap, språkhistoria och språkvetenskap. Man läser antingen Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

Svenska 3
100

I denna kurs kommer du få lära dig grunderna för ett vetenskapligt skrivande. Du kommer få analysera kända tal och skriva artiklar och fördjupa dig i retorikens värld samt fördjupa dig i det svenksa språkets utveckling. Man läser antingen Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1
100

I kursen får du lära dig om svenska språkets uppbyggnad och skrivregler. Du får tillfälle att argumentera, referera och analysera och genom att läsa olika typer av texter bygger du upp ditt ordförråd. Man läser antingen Svenska som andraspråk 1 eller Svenska 1.

Svenska som andraspråk 2
100

I denna kurs fördjupar du dina kunskaper i det svenska språket. Du utvidgar dina grammatiska kunskaper och finslipar svenskans skrivregler. Du kommer få bygga vidare på dina tidigare kunskaper och färdigheter. Man läser antingen Svenska som andraspråk 2 eller Svenska 2.

Svenska som andraspråk 3
100

Detta är en fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 2 och där du kommer fördjupa dig i muntlig och skriftlig framställning samt läsa texter av vetenskaplig karaktär. Kursen innehåller också litteraturvetenskaplig analys av skönlitteratur. Man läser antingen Svenska som andraspråk 3 eller Svenska 3.

Programgemensamma karaktärsämnen
Yrkesteknik
Aerodynamik
100

Hur lyftkraft alstras runt olika profiler och olika faktorer som kan påverka denna.

Flyglagstiftning
50

Nationella och internationella lagar och förordningar inom luftfarten.

Mänskliga faktorer
50

Människans förutsättningar och begränsningar.

Ellära och digitalteknik
Digitalteknik och flyginstrument
100

Cockpitens instrument samt datorsystems uppbyggnad och användning i luftfartyg.

Ellära – flyg
100

Kursen syftar till att utveckla en förståelse för elektriska grundprinciper samt förmåga att utföra beräkningar, uppkopplingar, mätningar och rimlighetsuppskattningar av olika slag i elsystemet på luftfartyg.

Underhållsteknik
Flygunderhåll
200

Service- och underhållsåtgärder av luftfartyg.

Materiallära
100

Luftfartygmaterial samt deras karakteristik, hur materialen påverkas av olika faktorer.

Fysik
Fysik 1b1
100

I denna kurs kommer du få utveckla dina kunskaper om fysikens begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder.

Inriktningar
Flygplan
Flygplansteknik
Flygplansteknik
200

Kursen syftar till att utveckla dina kunskaper om flygtekniska konstruktioner och om betydelsen av höga krav på säkerhet och kvalitet. I detta ingår olika flygfarkosters funktion och konstruktion samt underhåll, felsökning och reparation av flygplan och helikoptrar och deras komponenter.

Helikopter
Helikopterteknik
Helikopterteknik
200

Kursen syftar till att utveckla dina kunskaper om flygtekniska konstruktioner och om betydelsen av höga krav på säkerhet och kvalitet. I detta ingår olika flygfarkosters funktion och konstruktion samt underhåll, felsökning och reparation av flygplan och helikoptrar och deras komponenter.

Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Programfördjupningar
500

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3. För flygteknikutbildningen har vi satt samman programfördjupningar som ger dig ett bra sammanhang på utbildningen och bra förutsättningar för fortsatta studier och förberedelse för yrkesverksamhet.

Yrkesprogram har automatisk grundläggande behörighet till högskola. Behörigheten går att välja bort och är inget krav för gymnasieexamen.

Sök till Flygteknikutbildningen om du drömmer om att jobba med flygplan och helikoptrar, avancerad teknik och om att ha utvecklingsmöjligheter med världen som arbetsmarknad!

Följ oss på sociala medier

Yrkesprogram

Ett yrkesprogram är ett program som leder dig till ett specifikt yrke. Det ger en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Yrkesprogrammet innehåller alltid minst 15 veckors praktik, s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Från och med gymnasievalet HT 2023 ger yrkesprogram automatisk grundläggande behörighet till högskola. Behörigheten går att välja bort och är inget krav för gymnasieexamen. Du kan välja bland följande program.