Barn- och fritidsprogrammet toppbild
KH_programikon_BF
Yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammet

Du gör skillnad

Är du en social och aktiv person som är intresserad av hur människor utvecklas?
Vill du arbeta med att väcka barns och ungas nyfikenhet på omvärlden? Ser du fram emot att förbättra människors situation och förutsättningar? Vill du ha en utbildning som ger både högskolebehörighet och yrkesutbildning? Då är detta utbildningen för dig!

Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Du får även grunden för fortsatta studier till andra yrken där kunskap om människan är av stort värde, till exempel lärare, polis eller annat socialt yrke.

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka möjligheter de har att utvecklas. Du lär dig om hälsa och arbetsmiljö. 
På programmet läggs stor vikt vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

#arbete med människor #yrkesexamen #samarbete #praktiskt arbete #utvecklande arbete #glädje

Inriktningar

Fritid och hälsa

Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård. Inriktningen ger möjlighet att t ex arbeta som personal på badanläggningar/sporthallar, personal på idrotts- och fritidsanläggningar eller personlig tränare.

Pedagogiskt och socialt arbete

I denna inriktning lär du dig hur du bemöter olika människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Du tränar och lär om barns och ungdomars lärande och växande, pedagogiskt arbete och ledarskap i olika situationer och inom olika pedagogiska och sociala verksamheter. Inriktningen ger möjlighet till arbete som barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet. 

På BF tränar du dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd!

Arbetsformer

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag. 
Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera ditt arbete. Du utvecklar din förmåga att leda individer, grupper och verksamheter.
I slutet av Barn- och fritidsprogrammet ska du göra ett Gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får göra APL under flera olika perioder. Du kan till exempel vara på en fritidsgård, förskola, skola, inom idrottsverksamhet, gruppboende, daglig verksamhet eller liknande.
APL ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker arbete.

Möjligheter efter utbildningen

Utbildningen på Barn- och fritidsprogrammet ger kunskaper som motsvarar de grundläggande yrkeskraven för verksamhet inom t ex barn- och skolbarnomsorg, handikappomsorg och inom fritidsverksamheter av olika slag.

Det är ett program för dig som t ex vill arbeta som personlig assistent, barnskötare, elevassistent, idrottsplatspersonal eller personlig tränare. Du kan även få grundläggande behörighet för högskolestudier om du väljer att läsa in det under utbildningen.

"Vi lär oss hur man bemöter och kommunicerar mellan människor."

Wilma Nilsson, BF17

”Det bästa med utbildningen är att få jobba med barn.”

Marko Crnoglavac, BF17
Oskar Håkansson

Oskar är programansvarig för Barn- och fritidsprogrammet och undervisar i bland annat samhällskunskap och kommunikation. Han arbetar nu sitt femtonde år på Knut Hahn.
Han arbetar nu sitt femtonde år på Gymnasieskolan Knut Hahn.

”Jag vill göra eleverna medvetna om att de själva är den viktigaste faktorn för hur väl de kommer att lyckas i skolan. 
Efter avslutade studier vill jag att varje elev ska känna att tiden på Knut Hahn var de tre bästa åren under skoltiden.”

Susann Johnsson

I tio år har Sussi arbetat på Gymnasieskolan Knut Hahn och hon undervisar i pedagogik och socialt arbete.

”Att bygga relationer är nyckeln till en bra utveckling för eleverna på vårt program. Jag vill att de ska bli självständiga och lära sig tänka ur ett bredare perspektiv. De ska våga ifrågasätta och diskutera, både med mig och när de stöter på olika händelser i livet.”

Poängplan
600
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
100
Historia
50
Idrott och hälsa
100
Matematik
100
Naturkunskap
50
Religionskunskap
50
Samhällskunskap
50
Svenska/Svenska som andraspråk
100
700
Programgemensamma karaktärsämnen
Hälsopedagogik
100
Naturkunskap
50
Kommunikation
100
Lärande och utveckling
100
Människors miljöer
100
Pedagogiskt ledarskap
100
Samhällskunskap
50
Svenska/Svenska som andraspråk 2
100
Inriktningar
Fritid och hälsa
300
Fritids- och idrottskunskap
100
Fritids- och friskvårdsverksamheter
200
Pedagogiskt och socialt arbete
300
Pedagogiskt arbete
200
Socialt arbete
100
Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Programfördjupningar
600

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3. Du kommer kunna välja bland kurser som ger dig bredare eller fördjupade kunskaper inom ditt intresseområde samt komplettera med kurser som ger dig särskild behörighet till specifik utbildning. Mer information om vilka kurser som kommer att vara aktuella får du under årskurs 1.

Du vet väl att en elev som går ett nationellt yrkesprogram alltid har möjlighet skaffa sig grundläggande behörighet till universitets- och högskoleutbildningar? Grundläggande behörighet innebär att du ska ha läst: • Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 och 3 • Engelska 6

På BF får du grunden för fortsatta studier till andra yrken där kunskap om människan är av stort värde, till exempel lärare, polis eller annat socialt yrke. 

Följ oss på sociala medier

Yrkesprogram

Ett yrkesprogram är ett program som leder dig till ett specifikt yrke. Det ger en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Yrkesprogrammet innehåller alltid minst 15 veckors praktik, s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL). Med dessa program har du även möjlighet skaffa dig grundläggande behörighet till universitets- och högskoleutbildningar. Du kan välja bland följande program.