Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammets ikon
Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet

Investera i din framtid

Ekonomiprogrammet riktar sig till dig som vill studera ekonomi och juridik.
Vi vänder oss även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag. 

Med Ekonomiprogrammet som grund kan du välja många olika vägar för fortsatta högskolestudier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden, eller eget företagande. Om du är intresserad av företagsekonomi, juridik, entreprenörskap och samhällsekonomi så är ekonomiprogrammet ditt program.

Du får studera hur människor tänker, känner och handlar och hur det hänger samman med beslut och bedömningar inom ekonomi och juridik. Du får studera de ekonomiska förhållandena i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Vilken roll har företagen i samhällsutvecklingen och vilket ansvar har de för hållbar utveckling? 

Du får lära dig det och får även insyn i det juridiska och moraliska ansvar som följer av företagande.

#problemlösning #ansvarstagande #varierat arbetssätt #anställningsbar #moderna verktyg i undervisningen #många möjligheter #hög studietakt

Inriktningar

Ekonomi

Fördjupning i företagsekonomins olika områden ger dig kunskaper om entreprenörskap, företagsekonomi, marknadsföring samt organisation och ledarskap. Kunskaper du har nytta av för att driva och utveckla företag. 

Juridik

Får man lämna tillbaka ett trasigt plagg som man köpt på rea? Vad ska man tänka på innan man blir sambo?
Vilken rätt har jag som anställd? Du kommer att få träna dig i att tolka lagar och använda dessa i konkreta situationer samtidigt som du får en förståelse för vilken funktion lag och rätt har i ett demokratiskt samhälle.

Om du är intresserad av företagsekonomi, juridik, entreprenörskap och samhällsekonomi är ekonomiprogrammet rätt för dig.

Arbetsformer

På programmet arbetar du med ett vetenskapligt förhållningssätt för att lösa samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska arbetsuppgifter. Du arbetar omväxlande enskilt eller tillsammans med andra.

Vi samarbetar även med företag för att du ska se hur teorin fungerar i verkligheten. Det här lär dig att utveckla din samarbetsförmåga och förmåga att resonera ur olika perspektiv, dra slutsatser samt argumentera utifrån centrala begrepp, teorier och modeller. Du tränar också sociala, affärsmässiga och kommunikativa kompetenser.

UF-företag

Under andra året kommer du att tillsammans med någon eller några kompisar prova på att driva ett eget företag inom konceptet Ung Företagsamhet (UF). Även du som läser juridik-inriktningen kommer att driva UF-företag. Företagandet är en fantastisk möjlighet att få använda teoretisk kunskap från utbildningen i verkligheten och för att koppla samman flera ämnen.

Möjligheter efter utbildningen

Kunskaper inom ekonomi och juridik behövs i de flesta sammanhang, oavsett vad du väljer att göra i framtiden. På ekonomiprogrammet arbetar vi med att stärka de förmågor som behövs inom yrkeslivet. Du får bland annat utveckla din kompetens inom språk och kommunikation samt den digitala och affärsmässiga kompetensen. Med verklighetsbaserat lärande kombineras teori och praktik i samarbete med lokala företag.

Ekonomiprogrammet ger dig en bred grund för fortsatta studier. Du får grundläggande och särskild behörighet till många utbildningar vid högskola och universitet inom området ekonomi, juridik, samhällsvetenskap och språk.

Några av de yrken du kan plugga vidare till är jurist, marknadsförare, inköpare, ekonom, mäklare, revisor eller redovisningskonsult. Eller du kanske satsar på en egen verksamhet?

Jag tycker att EK är ett väldigt bra eftersom du har en bra grund till dina fortsatta studier efter gymnasiet och du har väldigt goda chanser att komma dit du vill. Det bästa är såklart inriktningen jag har valt, juridik. 

Tindra Rydell Karlsson, EK19

Lärarna är jättebra och du får all hjälp du behöver för att kunna uppnå det målen du har. På EK lär man sig mycket som är bra att ha med sig i framtiden.

Ellen Smith, EK20

EK är en bred linje som ger många möjligheter in i vuxenvärlden och jag upplever Knut Hahn om en rolig skola som vet vad dom gör.

Vilma Persson, EK20

"Knut Hahn är en extremt fin skola med fantastiska lärare."

Beate
Beate Tutschku

Beate är civilekonom med tio års erfarenhet och gymnasielärare i ämnena företagsekonomi, marknadsföring och tyska.

”Jag brinner för att bli en del av ungdomarnas utveckling under deras skolgång. Det är verkligen inspirerande och roligt. Jag eftersträvar att koppla teorin till praktiken för att göra ämnena mer levande och meningsfulla för våra elever.”

Fredrik
Fredrik Bernelf

Fredrik är programansvarig för Ekonomiprogrammet och undervisar i juridik och entreprenörskap. Han är också verksam som författare och föreläsare.

”Knut Hahn ser sina lärare som resurser och använder våra erfarenheter på bästa sätt. För mig är entreprenöriellt lärande en viktig drivkraft eftersom jag ser hur otroligt mycket det utvecklar eleverna.”

Poängplan

Klicka på ämnena i poängplanen för att se kursinnehållet och läsa mer.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
Engelska 5
100

I kursen får du träna på de färdigheter som är en del av att både kunna och våga använda engelska med säkerhet i vardagliga situationer; tala, läsa, skriva och lyssna.

Engelska 6
100

Kursen inriktar sig till stor del på att göra språkanvändningen mer korrekt och att du ska kunna anpassa språket till olika syften och sammanhang. Du får analysera och diskutera text och tal med syfte att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till det du hör och läser.

Historia
Historia 1b
100

Kursen ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används.

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
100

Kursen innehåller bl a fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.

Matematik
Matematik 1b
100

Denna kurs vänder sig till ekonomiska och humanistiska ämnesområden och innehåller fördjupade och utökade moment från grundskolans matematikkurs.

Matematik 2b
100

Kursen bygger på matematik 1a och är inriktad mot ekonomiska och humanistiska ämnesområden. Kursen innehåller bl a algebra, budgetering, likformighet, ekvationssystem.

Naturkunskap
Naturkunskap 1b
100

Kursen behandlar frågor om hållbar utveckling, samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, reflektion över och diskussion kring normer och evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald.

Religionskunskap
Religionskunskap 1
50

Denna kurs ger bland annat kunskaper om världsreligionerna, gudsuppfattningar, hur man kan förstå religion i relation till bland annat kön, etnicitet och sexualitet samt relationen mellan religion och vetenskap i nutida samhällsdebatt.

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b
100

I denna kurs kommer du få lära dig om hur Sverige styrs på lokal, regional och central nivå. Du lär dig också mer om demokrati och hur ett demokratiskt samhälle styrs och hålls ihop.

Samhällskunskap 2
100

Denna kurs är en fördjupning kring hur samhället fungerar och hur det har vuxit fram till dagens samhälle. Här används olika teorier och modeller för att förstå varför världen ser ut som den gör och diskutera hur framtiden kan påverkas.

Svenska
Svenska 1
100

En kurs som handlar om svenska språket och dess litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Man läser antingen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Svenska 2
100

Denna kurs kommer utveckla din förmåga att tala, läsa och skriva på svenska. Du kommer även få lära dig mer om litteraturvetenskap, språkhistoria och språkvetenskap. Man läser antingen Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

Svenska 3
100

I denna kurs kommer du få lära dig grunderna för ett vetenskapligt skrivande. Du kommer få analysera kända tal och skriva artiklar och fördjupa dig i retorikens värld samt fördjupa dig i det svenksa språkets utveckling. Man läser antingen Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1
100

I kursen får du lära dig om svenska språkets uppbyggnad och skrivregler. Du får tillfälle att argumentera, referera och analysera och genom att läsa olika typer av texter bygger du upp ditt ordförråd. Man läser antingen Svenska som andraspråk 1 eller Svenska 1.

Svenska som andraspråk 2
100

I denna kurs fördjupar du dina kunskaper i det svenska språket. Du utvidgar dina grammatiska kunskaper och finslipar svenskans skrivregler. Du kommer få bygga vidare på dina tidigare kunskaper och färdigheter. Man läser antingen Svenska som andraspråk 2 eller Svenska 2.

Svenska som andraspråk 3
100

Detta är en fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 2 och där du kommer fördjupa dig i muntlig och skriftlig framställning samt läsa texter av vetenskaplig karaktär. Kursen innehåller också litteraturvetenskaplig analys av skönlitteratur. Man läser antingen Svenska som andraspråk 3 eller Svenska 3.

Programgemensamma karaktärsämnen
Företagsekonomi
Företagsekonomi 1
100

Kursen företagsekonomi ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse av företagens roll och villkor i samhället från lokal till global nivå. Här ingår företagens ansvar för bland annat hållbar utveckling. Du lär dig hur ett företag fungerar och är uppbyggt.

Moderna språk
Moderna språk 1
100

Ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Undervisningen utvecklar förmåga att använda det valda språket i olika situationer och för skilda syften. Du studerar ett språk som talas av människor idag. Du kan välja mellan franska, spanska, tyska.

Juridik
Privatjuridik
100

Ämnet juridik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet. Kursen behandlar lagar och regler som påverkar dig i din vardag.

Psykologi
Psykologi 1
50

Kursen ger en allmän orientering inom några av psykologins huvudområden. Du går igenom och diskuterar centrala problem, teorier, metoder och resultat inom socialpsykologi, biologisk psykologi, kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi.

Inriktningar
Ekonomi
Företagsekonomi
Entreprenörskap och företagande
100

I kursen entreprenörskap och företagande får du starta ett eget företag inom konceptet Ung Företagsamhet. Under ett läsår startar, driver och avvecklar du ett företag. Företagandet ger dig goda möjligheter att använda dina ekonomiska och juridiska kunskaper på ett praktiskt sätt.

Företagsekonomi 2
100

Kursen är en fortsättningskurs som fördjupar kunskaperna från företagsekonomi 1. Många delar i kursen kopplas ihop med drivandet av företag i kursen entreprenörskap och företagande. 

Matematik
Matematik 3b
100

Undervisningen i kursen behandlar följande centrala innehåll: Aritmetik, algebra och funktioner. Problemlösning, verktyg och tillämpningar.

Juridik
Juridik
Affärsjuridik
100

Kursen fokuserar på juridik ur ett företagsperspektiv och du får bland annat lära dig hur ett företag tecknar avtal, vad som gäller när man har anställda, hur man gör för att undvika mutbrott och annat som har med företagandet att göra. 

Rätten och samhället
100

Kursen fokuserar mycket på varför vi har de lagar vi har i Sverige, hur gör vi för att förändra lagar, vilken insyn har vi som medborgare i det som händer i samhället och hur hänger etik och moral ihop med lagstiftning.

Filosofi
Filosofi 1
50

Om alla former av mänsklig kunskap. Vi samtalar och läser om filosofiska tankar från olika tider och traditioner och studerar betydelsen för den kulturella, politiska och vetenskapliga utvecklingen.

Psykologi
Psykologi 2a
50

Denna kurs är en forsättningskurs på det du lärt dig i Psykologi 1. Du kommer få fördjupade kunskaper inom personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, människors beteende i grupp och psykisk ohälsa.

Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Programfördjupningar
300

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3. För ekonomiprogrammet har vi satt samman programfördjupningar som ger dig ett bra sammanhang på utbildningen och bra förutsättningar för fortsatta studier. 

Efter att du läst på EK kan du till exempel fortsätta att plugga till jurist, marknadsförare, inköpare, ekonom, revisor eller redovisningskonsult.

Följ oss på sociala medier

Högskoleförberedande program

Om du vill läsa ett brett program och vet redan nu att du vill plugga vidare på högskola eller universitet efter studenten, då ska du välja något av dessa program.