Försäljning och service toppbild
Ikon FS
Yrkesprogram

Försäljnings- och serviceprogrammet

Upptäck möjligheterna

Det självklara valet för dig som vill bli entreprenör - Närmaste vägen till arbetslivet. - Läsa vidare till Högskola  – javisst! Vill du starta och driva eget företag eller vill du direkt till en anställning? Är du beredd att jobba för det du vill uppnå genom att studera yrkesinriktat? Det här programmet är för dig som snabbt vill möta din arbetsmarknad.

Service och entreprenörskap handlar om att möta människor. Att kunna ge rätt service i alla lägen blir allt viktigare för alla sorters företag. Därför öppnar Försäljnings- och serviceprogrammet vägar till många olika arbetsplatser, små som stora företag. Du kan jobba med försäljning, inköp, ekonomi, kommunikation, företagande, ledarskap och mycket mera.  

Du kan jobba som anställd eller starta eget antingen redan under utbildningen eller när du blivit varmare i kläderna. Oavsett om du ser dig själv som arbetsmyra, egen företagare eller framtidens företagsledare så är det här en utbildning för dig. Vägarna är öppna också för dig som vill fortsätta studera och vi visar hur du kan skaffa högskolebehörighet inom programmet.  
 

#arbetslivscoachning #personlig utveckling #projektledning #ung företagsamhet #bygga kontaktnät inom näringslivet #företagsbesök

Relationellt och coachande ledarskap

Här får du testa dig fram, vi coachar dig! 

Under programmet går du som elev en kurs i självledarskap i 6 moduler. 
Där blir du medveten om sitt eget beteende och dina egna attityder i samspelet i klassen och ute på APL- platserna. Vi utforskar olika perspektiv och experimenterar med andra förhållningssätt, för att få större tillit och mod att utveckla sitt självledarskap. Därmed kan du efter studenten bidra med viktiga ingredienser i en god organisationskultur, som personligt ansvarstagande, tydlighet, medveten närvaro, självgående och beredskap att möta förändringar. 

"Vi får lära oss saker som vi har nytta av direkt efter gymnasiet. Vi har extremt drivna och erfarna lärare som hjälper oss på och utanför skoltid. Det finns möjlighet till jobb direkt efter skolan. Det finns stora möjligheter med FS.
Är du intresserad av försäljning, driva företag eller butiksjobb efter gymnasiet rekommenderar jag Försäljnings- och serviceprogrammet starkt."
 

Malte Ljungström, FS22

Vill du bli företagare och lära dig hur man ska driva företag -då ska du välja FS.

Gymnasiearbete

I slutet av Försäljnings- och serviceprogrammet gör du ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper du behöver för att börja jobba med det som du utbildat dig till.

Arbetsformer

Programmet är utformat efter Ung Företagsamhets utbildning UF-företagande. Genom att vi placerar in kurser och ämnen så att de följer UF-året kommer inlärningen i sitt rätta sammanhang. Du lär dig hur ett företag fungerar – på riktigt. Här har du en unik möjlighet att driva två UF-företag under din gymnasietid. 

Världen som arbetsmarknad

Lokala gårdsbutiken, kontoret eller globala marknaden? 
Var du än ser ditt drömjobb ger programmet möjligheter och stöd för att du ska nå dit. Du får arbetslivscoachning och hjälp med kontakter inför anställning eller starta eget. På så sätt utvecklar du dina personliga styrkor och du får hjälp att hitta rätt på arbetsmarknaden.

Möjligheter efter utbildningen

Med Försäljnings- och serviceprogrammet är du rustad för anställning direkt efter gymnasiet. Om du vill starta eget företag får du kunskaper, erfarenheter och tillgång till de nätverk du behöver. Programmet ger dig också möjlighet till fortsatta studier vid universitet eller högskola.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.
På APL på Försäljnings- och serviceprogrammet får du lära dig använda det som du läst om i skolan. Du får använda det du lärt dig ute i arbetslivet och träffa nya människor.
 

Vårt team på Försäljnings- och serviceprogrammet

Amani El Ali Mazloum
Amani El Ali Mazloum

Poängplan

Klicka på ämnena i poängplanen för att se kursinnehållet och läsa mer.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
Engelska 5
100

I kursen får du träna på de färdigheter som är en del av att både kunna och våga använda engelska med säkerhet i vardagliga situationer; tala, läsa, skriva och lyssna.

Engelska 6
100

Kursen inriktar sig till stor del på att göra språkanvändningen mer korrekt och att du ska kunna anpassa språket till olika syften och sammanhang. Du får analysera och diskutera text och tal med syfte att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till det du hör och läser.

Historia
Historia 1a1
50

Kursen är en grundläggande och tar dig med till historiska epoker och ämnar ge dig förutsättningar för att se sambanden dem emellan. Huvudsyftet med kursen är att ge en kronologisk ram för vidare studie i historia, samt träning i källkritik och i hur historia används i olika syften

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
100

Kursen innehåller bl a fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.

Matematik
Matematik 1a
100

Denna kurs är inriktad mot yrkesprogrammen och innehåller fördjupade och utökade moment från grundskolans matematikkurs.

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1
50

Kursen behandlar många aspekter kring hållbar utveckling samt naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Religionskunskap
Religionskunskap 1
50

Denna kurs ger bland annat kunskaper om världsreligionerna, gudsuppfattningar, hur man kan förstå religion i relation till bland annat kön, etnicitet och sexualitet samt relationen mellan religion och vetenskap i nutida samhällsdebatt.

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1
50

Kursen kommer lära dig om demokrati och politiska system, och hur vi som medborgare kan vara med och påverka på lokal och nationell nivå. I kursen får du också lära dig om Sveriges arbetsmarknad och arbetsrätt. Du kommer få kunskaper om privatekonomi och hushållets inkomster, utgifter och tillgångar.

Svenska
Svenska 1
100

En kurs som handlar om svenska språket och dess litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Man läser antingen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Svenska 2
100

Denna kurs kommer utveckla din förmåga att tala, läsa och skriva på svenska. Du kommer även få lära dig mer om litteraturvetenskap, språkhistoria och språkvetenskap. Man läser antingen Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

Svenska 3
100

I denna kurs kommer du få lära dig grunderna för ett vetenskapligt skrivande. Du kommer få analysera kända tal och skriva artiklar och fördjupa dig i retorikens värld samt fördjupa dig i det svenksa språkets utveckling. Man läser antingen Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1
100

I kursen får du lära dig om svenska språkets uppbyggnad och skrivregler. Du får tillfälle att argumentera, referera och analysera och genom att läsa olika typer av texter bygger du upp ditt ordförråd. Man läser antingen Svenska som andraspråk 1 eller Svenska 1.

Svenska som andraspråk 2
100

I denna kurs fördjupar du dina kunskaper i det svenska språket. Du utvidgar dina grammatiska kunskaper och finslipar svenskans skrivregler. Du kommer få bygga vidare på dina tidigare kunskaper och färdigheter. Man läser antingen Svenska som andraspråk 2 eller Svenska 2.

Svenska som andraspråk 3
100

Detta är en fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 2 och där du kommer fördjupa dig i muntlig och skriftlig framställning samt läsa texter av vetenskaplig karaktär. Kursen innehåller också litteraturvetenskaplig analys av skönlitteratur. Man läser antingen Svenska som andraspråk 3 eller Svenska 3.

Programgemensamma karaktärsämnen
Handel
Affärsutveckling och ledarskap
100

Kursen handlar om att starta, driva och leda ett företag och som vill arbeta med försäljning och inom handeln. I kursen får du lära dig om affärsutveckling och olika teorier och modeller för ledarskapsrollen.

Handel och hållbar utveckling
100
Praktisk marknadsföring 1
100

Praktisk marknadsföring 1 är en kurs för dig som vill få kunskap om marknadsföringsarbete och lära dig att arbete med exponering, kampanjer och butikskommunikation.

Handel - specialisering
Branschkunskap inom handel och administration
100

I denna kurs får eleven kunskap om branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn. Du lär dig om konsumtionstrender, servicekoncept och olika affärsmodeller.

Entreprenörskap
Entreprenörskap
100

I denna kurs lär sig eleven att starta och driva företag och att utveckla idéer ensam, eller tillsammans med andra.

Information och kommunikation
Information och kommunikation 1
100

Undervisningen i information och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i informationsteknik och administrativa rutiner. 

Inköp och logistik
Inköp 1
100

I denna kurs lär sig eleven om butikens val av produkter och tjänster, tillverkare och leverantörer samt transportsätt och miljö.

Försäljning och kundservice
Personlig försäljning 1
100

I denna kurs får eleven lära dig hur man säljer i olika situationer till olika slags kunder.

Servicekunskap
100

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i service och personlig försäljning.

Inriktningar
Programfördjupningar - Gemensamma
Affärskommunikation
Affärskommunikation
100

Kursen affärskommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i såväl muntlig som skriftlig kommunikation i affärssammanhang.

Evenemang
Evenemang 
100
Företagsekonomi
Företagsekonomi 1
100

Kursen företagsekonomi ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse av företagens roll och villkor i samhället från lokal till global nivå. Här ingår företagens ansvar för bland annat hållbar utveckling. Du lär dig hur ett företag fungerar och är uppbyggt.

Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation
100

I denna kurs studerar eleven olika sätt att styra och leda företag samt fördela ansvar och hur man tar tillvara egna och andras resurser.

Försäljning
Personlig försäljning 2
100

Kursen syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i ett kundorienterat och målinriktat försäljningsarbete med varor och tjänster

Retorik
Retorik
100

Undervisningen innehåller bl a muntlig framställning, aktivt lyssnande och att lära sig ge konstruktiv respons. Kursen behandlar även frågan om yttrandefriheten i relation till etik, upphovsrätt och censur.

Programfördjupningar - Valbara
Entreprenörskap och företagande
Entreprenörskap och företagande
100

I kursen entreprenörskap och företagande ingår med särskild betoning på förmåga att starta, driva, avsluta och utvärdera ett fiktivt företag. Du lär dig hur du använder dina ekonomikunskaper praktiskt i ett företag.

Handel - specialisering
Handel - specialisering
100

Kursen behandlar fördjupade färdigheter inom valt verksamhetsområde.

Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200

Yrkesprogram har automatisk grundläggande behörighet till högskola. Behörigheten går att välja bort och är inget krav för gymnasieexamen. 

Lokala gårdsbutiken, kontoret eller globala marknaden? Var du än ser ditt drömjobb ger programmet möjligheter och stöd för att du ska nå dit. 

Yrkesprogram

Ett yrkesprogram är ett program som leder dig till ett specifikt yrke. Det ger en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Yrkesprogrammet innehåller alltid minst 15 veckors praktik, s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Från och med gymnasievalet HT 2023 ger yrkesprogram automatisk grundläggande behörighet till högskola. Behörigheten går att välja bort och är inget krav för gymnasieexamen. Du kan välja bland följande program.