Elever runt ett bord

Studier efter gymnasiet

Möjligheterna efter gymnasiet är näst intill oändliga. Tankarna är kanske många och förvirrade eller så vet du precis vilket tåg du ska hoppa på efter gymnasiet. Här hittar du lite information men du är också alltid välkommen att kontakta våra Studie- och Yrkesvägledare under hela din gymnasietid.

Högskola/universitet

Det finns tusentals utbildningar med olika omfattning och karaktär att välja mellan på högskolan. När du studerar på högskolan kan du antingen läsa fristående kurser eller gå ett färdigt utbildningsprogram.

Behörighet

För att få studera på en högskola eller ett universitet måste du ha vissa förkunskaper. Alla utbildningar kräver att du har så kallad grundläggande behörighet. Går du på ett högskoleförberedande program och får en högskoleföreberedande examen, har du också grundläggande behörighet för högskola/universitet. Går du på ett yrkesprogram och får en yrkesexamen måste du även ha minst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6 för att ha grundläggande behörighet. Som elev på ett yrkesprogram har du alltid rätt att läsa in den grundläggande behörigheten efter gymnasiet.

Vissa utbildningar kräver även en särskild behörighet, dessa skaffar du dig genom dina val av programfördjupningskurser eller individuella val.

Urval till Högskolan

Vid urval till program och kurser som vänder sig till nybörjare på högskolan ska minst en tredjedel av studenterna tas in på betyg från gymnasieskolan och minst en tredjedel utifrån resultat på högskoleprovet. Skolorna har dessutom rätt att själv bestämma urvalet för upp till 1/3 av platserna. (t.ex. antagningsprov, intervjuer med mera).

Meritpoäng

Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget E i moderna språk från steg 3, matematik och engelska 7.

Yrkesutbildning

Många utbildningar leder direkt till en yrkestitel, men inte alla. I regel är kurserna korta och praktiska och många är s k diplomutbildningar eller certifikatutbildningar. Utbildningsarrangören kan vara privat eller gå under statlig insyn.

De yrkesutbildningar som går under statlig insyn, måste hålla en viss kvalitet för att få drivas.
Privata utbildningar står inte under någon kontroll, så kontrollera med branschförbund hur erkänd utbildningen är och om den leder till ett nationellt eller internationellt diplom.

En yrkesexamen på gymnasiet ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Många yrkeshögskoleutbildningar har ytterligare förkunskapskrav, till exempel en eller flera gymnasiekurser, eller ett speciellt yrkesprogram.
Man kan också bli antagen genom så kallad fri prövning, om utbildningsanordnaren bedömer att du klarar av utbildningen.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

De flesta YH-utbildningar är mellan ett och tre år långa. Det finns två examina: Yrkeshögskoleexamen och Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Praktiken kallas LIA och är förlagd ute på en arbetsplats.

Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning. Nya startar och andra försvinner allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med utbildningen. Du kan välja mellan 16 olika utbildningsområden och hundratals olika yrkesinriktningar.

Utbildningarna står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av Myndigheten för yrkeshögskolan. YH-studerande får ofta jobb direkt efter examen.

https://www.yrkeshogskolan.se/utbildningsalternativ

Folkhögskola

Folkhögskola är för dig som vill skaffa behörighet till högskolan, utvecklas inom ditt intresse eller utbilda dig till ett yrke. Speciellt brett utbud finns av musik-, teater- och andra estetiska program.

Du studerar 1-3 år beroende på dina förkunskaper och mål och du kan kombinera kärnämnen med kurser som du är särskilt intresserad av, t.ex. media, idrott, data eller konst.

Vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen har du möjlighet att studera om du fyllt 20 år eller när du avslutat din gymnasieutbildning. Du studerar i den kommun där du är folkbokförd.

Utlandsstudier

Det finns många alternativ när det gäller studier utomlands. Utbildningar, möjlighet till studiestöd, antagningsformer etc skiljer sig väldigt mycket.

Är du intresserad av utlandsstudier finns mycket information att hämta hos skolans Studie- och Yrkesvägledare och på internet.

Nyttiga adresser och studieguider

Skolverket: skolverket.se

Alla studier: allastudier.se

Studera.nu: studera.nu

Universitets- och högskolerådet: uhr.se

Myndigheten för yrkeshögskolan: myh.se

Folkhögskola: folkhogskola.nu

Centrala studiestödsnämnden: csn.se

Hitta rätt eftergymnasial utbildning: studentum.se

Jobba eller plugga: arbetsförmedlingen.se

Läs om YH-utbildningar: yrkeshogskolan.se

Behörighetsguide: utbildningsguiden.skolverket.se

Fråga din studie- och yrkesvägledare för att få veta mer.