El- och elektronik toppbild
KH_programikon_EE
Yrkesprogram

El- och energiprogrammet

Med strömmen till jobben

Om du tycker om teknik och gillar att jobba med händerna så kan det här vara yrkesprogrammet för dig! När du tar examen kan du vara tekniker inom elinstallationer, system för automatiserad produktion eller larm och teleteknik.

El- och energiprogrammet ger dig tekniska och teoretiska kunskaper inom elteknik. De tekniska ämnena kompletteras med kurser där man lägger stor vikt på servicekänsla, kvalitetsmedvetande, entreprenörskap och projektledning.

Mycket arbete i branschen utförs självständigt. Säkerhetstänkande är extremt viktigt på alla områden. Det kräver att man är noggrann i arbetet.

Många arbetsuppgifter i elbranschen utförs i hemmiljöer eller på andra människors arbetsplatser. 
Det innebär mycket kundkontakter och kräver en god servicekänsla. Man arbetar ofta tillsammans med andra yrkesgrupper och behöver kunna samarbeta i projekt. 

#problemlösning #teknik #praktiskt arbete #yrkesexamen #matte #kontakter

Inriktningar

Elteknik

Du får kunskaper för arbete inom det elkrafttekniska området. Du får kunskap om hur man arbetar säkert och får veta vilka lagar och förordningar som gäller vid elarbete. Kurserna ger dig senare möjlighet att få behörighet att självständigt arbeta som elektriker. Inriktningen ger möjlighet till arbete inom t ex 
installationselektriker eller industrielektriker.

Som tekniker måste man kunna läsa ritningar och instruktionsböcker ibland på engelska, det underlättar också att vara intresserad av matematik då ellära innebär en del räknande.

Arbetsformer

Programmet utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra på ett systematiskt sätt. Du tränar din förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder och utföra arbete på företag och i privata hem.

Du tränar dig i att planera, dokumentera och utvärdera en arbetsprocess. Du lär dig att använda rätt material och verktyg.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande), där eleven får möjlighet att skaffa erfarenhet och knyta kontakter. Möjligheterna till sommarjobb är goda för den elev som är ambitiös. För att få yrkescertifikat som installationselektriker krävs även 1600 timmars lärlingstid på ett installationsföretag.

Möjligheter efter utbildningen

El- och energiprogrammet är i första hand ett val för dig som vill direkt ut i arbetslivet. Det kan vara jobb som Eltekniker eller Larm- och säkerhetstekniker. Men ger även en bra grund för vidare studier inom tekniska områden eftersom du har möjlighet att läsa in högskolebehörighet under din gymnasieutbildning. 

ETG - Vi utbildar framtidens elektriker

Elteknikbranschens gymnasieskolor, ETG, samarbetar tätt med företagen i branschen och anpassar utbildningen efter deras önskemål och krav på blivande medarbetare. Det gör att du som nyutbildad elektriker är extra attraktiv på arbetsmarknaden.Till skillnad från andra elteknikutbildningar är lärlingsutbildningen intergrerad i den 3-åriga gymnasieskolan.
Det innebär att de elever som tar ETG-examen får ut sitt yrkesbevis och kan anställas som elektriker direkt efter gymnasiet. Ca 90 procent av de som tar studenten får jobb efter utbildningen. 

”Det bästa är att jag utvecklas hela tiden och att det är roligt.”

Robin Johansson, EE16ELT

"Det är roligt med allt praktiskt."

Alizia Jonsson, EE16ELT
Daniel Holmström, lärare

Daniel Holmström började som lärare på Gymnasieskolan Knut Hahn i vintras och undervisar i elektromekanik, Elkraft, Belysningsteknik, Elinstallationer och Serviceteknik.
Daniel har jobbat 16 år i många roller inom elbranschen. Som elektriker, ledande montörselektriker samt Projektledare inom Entreprenad och Industri.

"Det bästa med att vara lärare på skolan är att kunna vägleda och hjälpa en annan människa. Det har alltid varit min drivkraft. Att även få möjlighet att kunna forma den blivande elektrikern i skolvärlden är mycket spännande och utvecklande för både mig och eleven."

Poängplan
600
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
100
Historia
50
Idrott och hälsa
100
Matematik
100
Naturkunskap
50
Religionskunskap
50
Samhällskunskap
50
Svenska/Svenska som andraspråk
100
400
Programgemensamma karaktärsämnen
Datorteknik 1a
100
Elektromekanik
100
Energiteknik
100
Mekatronik 1
100
Inriktningar
Elteknik
500
Elkraftteknik
100
Praktisk ellära
100
Elinstallationer
200
Kommunikationsnät 1
100
Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Programfördjupningar
700-800

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3. Du kommer kunna välja bland kurser som ger dig bredare eller fördjupade kunskaper inom ditt intresseområde samt komplettera med kurser som ger dig särskild behörighet till specifik utbildning. Mer information om vilka kurser som kommer att vara aktuella får du under årskurs 1.

Du vet väl att en elev som går ett nationellt yrkesprogram alltid har möjlighet skaffa sig grundläggande behörighet till universitets- och högskoleutbildningar? Grundläggande behörighet innebär att du ska ha läst: • Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 och 3 • Engelska 6

El- och energiprogrammet är i första hand ett val för dig som vill direkt ut i arbetslivet. Men ger även en bra grund för vidare studier inom tekniska områden eftersom du har möjlighet att läsa in högskolebehörighet.

Följ oss på sociala medier

Yrkesprogram

Ett yrkesprogram är ett program som leder dig till ett specifikt yrke. Det ger en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Yrkesprogrammet innehåller alltid minst 15 veckors praktik, s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL). Med dessa program har du även möjlighet skaffa dig grundläggande behörighet till universitets- och högskoleutbildningar. Du kan välja bland följande program.