Toppbild El
KH_programikon_EE
Yrkesprogram

El- och energiprogrammet

Med strömmen till jobben

Om du tycker om teknik och gillar att jobba med händerna så kan det här vara yrkesprogrammet för dig! När du tar examen kan du vara tekniker inom elinstallationer, system för automatiserad produktion eller larm och teleteknik.

El- och energiprogrammet ger dig tekniska och teoretiska kunskaper inom elteknik. De tekniska ämnena kompletteras med kurser där man lägger stor vikt på servicekänsla, kvalitetsmedvetande, entreprenörskap och projektledning.

Mycket arbete i branschen utförs självständigt. Säkerhetstänkande är extremt viktigt på alla områden. Det kräver att man är noggrann i arbetet.

Många arbetsuppgifter i elbranschen utförs i hemmiljöer eller på andra människors arbetsplatser. 
Det innebär mycket kundkontakter och kräver en god servicekänsla. Man arbetar ofta tillsammans med andra yrkesgrupper och behöver kunna samarbeta i projekt. 

#problemlösning #teknik #praktiskt arbete #yrkesexamen #matte #kontakter

Inriktningar

Elteknik

Du får kunskaper för arbete inom det elkrafttekniska området. Du får kunskap om hur man arbetar säkert och får veta vilka lagar och förordningar som gäller vid elarbete. Kurserna ger dig senare möjlighet att få behörighet att självständigt arbeta som elektriker. Inriktningen ger möjlighet till arbete inom t ex installationselektriker eller industrielektriker.

Som tekniker måste man kunna läsa ritningar och instruktionsböcker ibland på engelska, det underlättar också att vara intresserad av matematik då ellära innebär en del räknande.

Arbetsformer

Programmet utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra på ett systematiskt sätt. Du tränar din förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder och utföra arbete på företag och i privata hem.

Du tränar dig i att planera, dokumentera och utvärdera en arbetsprocess. Du lär dig att använda rätt material och verktyg.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande), där eleven får möjlighet att skaffa erfarenhet och knyta kontakter. Möjligheterna till sommarjobb är goda för den elev som är ambitiös. För att få yrkescertifikat som installationselektriker krävs även 1600 timmars lärlingstid på ett installationsföretag.

Möjligheter efter utbildningen

El- och energiprogrammet är i första hand ett val för dig som vill direkt ut i arbetslivet. Det kan vara jobb som Eltekniker eller Larm- och säkerhetstekniker. Men ger även en bra grund för vidare studier inom tekniska områden eftersom du har möjlighet att läsa in högskolebehörighet under din gymnasieutbildning. 

ETG - Vi utbildar framtidens elektriker

Elteknikbranschens gymnasieskolor, ETG, samarbetar tätt med företagen i branschen och anpassar utbildningen efter deras önskemål och krav på blivande medarbetare. Det gör att du som nyutbildad elektriker är extra attraktiv på arbetsmarknaden.Till skillnad från andra elteknikutbildningar är lärlingsutbildningen intergrerad i den 3-åriga gymnasieskolan.
Det innebär att de elever som tar ETG-examen får ut sitt yrkesbevis och kan anställas som elektriker direkt efter gymnasiet. Ca 90 procent av de som tar studenten får jobb efter utbildningen. Läs mer om etg här.

Jag trivs jättebra här på skolan och på EE får man pilla mycket med saker och sedan få se om det funkar, vilket gör så att man känner sig lite stolt. 

Nicole Svensson, EE21

Jag vill ha jobb direkt efter gymnasiet med bra lön, därför valde jag EE. Jag upplever skolan mera fritt, ganska lugn och säkrare.

Lilith Andersson Caris, EE21

Jag valde EE för jag har lätt för el och vill jobba vidare med det. Det bästa är hela gänget och det praktiska.

Isak Jönsson, EE21

EE lever upp till mina förväntningar och det bästa är att det inte är samma sak varje dag. Man lär sig alltid något nytt. Mitt mål är att bli serviceelektriker.

Liam Jaarnek Persson, EE21

Utbildningen är väldigt kul och jag gillar utmaningarna vi får och klarar man dem så blir man nöjd.

Kevin, EE21
Ulf Johansson

Ulf Johansson har arbetat som lärare vid Gymnasieskolan Knut Hahn sedan 2014. Han upplever att det är härlig skola att undervisa i då den är ljus, fräsch och modern.
Ulf undervisar i datorteknik, elinstallationer och styrteknik. Han är själv installationstekniker och servicetekniker samt har varit lärare vid elprogram i cirka 20 år. 

“Mitt mål med undervisningen är att eleverna ska få med sig tillräcklig kunskap för att i framtiden kunna klara sina yrken med bravur. Sedan är det så inspirerande att få arbeta med och möta ungdomar! Tänk att få vara med och dela med sig av sina kunskaper till dem!“

Mirza Bico

Mirza Bico har sedan 2021 arbetat som lärare vid Gymnasieskolan Knut Hahn. Han upplever skolan som positiv och energisk i sin energi. De senaste tolv åren har Mirza arbetat som elektriker. Längre tillbaka har han studerat IT på högskolan. 

“Jag hoppas kunna inspirera eleverna till en tro på sig själva, ett “tänk utanför boxen” och modet att prova nya idéer. Jag hoppas också kunna rusta dem väl med kunskaper inför sitt kommande yrkesliv.” 

Dennis Wihlstrand

Dennis har varit anställd som lärare vid Gymnasieskolan Knut Hahn sedan 2013 och undervisar i ämnena larm- och säkerhetsteknik, elektroteknik och installationsteknik. Han har lång yrkeserfarenhet som elektriker, är verksam vid Försvarsmakten och har även gjort utlandsmission.

“Framtidens elektriker behöver kunna tänka metodiskt och ha förmågan att planera sitt arbete. De behöver också besitta social kompetens. Målet när jag undervisar är att stötta varje enskild person i att kunna utveckla sina förmågor och färdigheter i linje med de krav marknaden ställer på dem. Det bästa med att vara lärare är att få se elever utvecklas inom sitt yrkesområde och bli skickliga elektriker.”

Poängplan

Klicka på ämnena i poängplanen för att se kursinnehållet och läsa mer.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
Engelska 5
100

I kursen får du träna på de färdigheter som är en del av att både kunna och våga använda engelska med säkerhet i vardagliga situationer; tala, läsa, skriva och lyssna.

Engelska 6
100

Kursen inriktar sig till stor del på att göra språkanvändningen mer korrekt och att du ska kunna anpassa språket till olika syften och sammanhang. Du får analysera och diskutera text och tal med syfte att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till det du hör och läser.

Historia
Historia 1a1
50

Kursen är en grundläggande och tar dig med till historiska epoker och ämnar ge dig förutsättningar för att se sambanden dem emellan. Huvudsyftet med kursen är att ge en kronologisk ram för vidare studie i historia, samt träning i källkritik och i hur historia används i olika syften

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
100

Kursen innehåller bl a fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.

Matematik
Matematik 1a
100

Denna kurs är inriktad mot yrkesprogrammen och innehåller fördjupade och utökade moment från grundskolans matematikkurs.

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1
50

Kursen behandlar många aspekter kring hållbar utveckling samt naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Religionskunskap
Religionskunskap 1
50

Denna kurs ger bland annat kunskaper om världsreligionerna, gudsuppfattningar, hur man kan förstå religion i relation till bland annat kön, etnicitet och sexualitet samt relationen mellan religion och vetenskap i nutida samhällsdebatt.

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1
50

Kursen kommer lära dig om demokrati och politiska system, och hur vi som medborgare kan vara med och påverka på lokal och nationell nivå. I kursen får du också lära dig om Sveriges arbetsmarknad och arbetsrätt. Du kommer få kunskaper om privatekonomi och hushållets inkomster, utgifter och tillgångar.

Svenska
Svenska 1
100

En kurs som handlar om svenska språket och dess litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Man läser antingen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Svenska 2
100

Denna kurs kommer utveckla din förmåga att tala, läsa och skriva på svenska. Du kommer även få lära dig mer om litteraturvetenskap, språkhistoria och språkvetenskap. Man läser antingen Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

Svenska 3
100

I denna kurs kommer du få lära dig grunderna för ett vetenskapligt skrivande. Du kommer få analysera kända tal och skriva artiklar och fördjupa dig i retorikens värld samt fördjupa dig i det svenksa språkets utveckling. Man läser antingen Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1
100

I kursen får du lära dig om svenska språkets uppbyggnad och skrivregler. Du får tillfälle att argumentera, referera och analysera och genom att läsa olika typer av texter bygger du upp ditt ordförråd. Man läser antingen Svenska som andraspråk 1 eller Svenska 1.

Svenska som andraspråk 2
100

I denna kurs fördjupar du dina kunskaper i det svenska språket. Du utvidgar dina grammatiska kunskaper och finslipar svenskans skrivregler. Du kommer få bygga vidare på dina tidigare kunskaper och färdigheter. Man läser antingen Svenska som andraspråk 2 eller Svenska 2.

Svenska som andraspråk 3
100

Detta är en fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 2 och där du kommer fördjupa dig i muntlig och skriftlig framställning samt läsa texter av vetenskaplig karaktär. Kursen innehåller också litteraturvetenskaplig analys av skönlitteratur. Man läser antingen Svenska som andraspråk 3 eller Svenska 3.

Programgemensamma karaktärsämnen
Datorteknik
Datorteknik 1a
100

Ämnet behandlar installationer och underhåll av datorns hård- och mjukvara. Du lär dig hur en dator arbetar och fungerar.

Elektroteknik
Elektromekanik
100

Sambandet mellan el och mekaniska delar.

Energiteknik
Energiteknik 1
100

Läran om olika energisorter t.ex. sol, vind, vatten samt kärnkraft.

Mekatronik
Mekatronik 1
100

Är en sammanslagning av mekanik och elektronik. De två teknikområdena slås ihop för att man ska få möjlighet att utveckla praktisk förståelse av tekniken i vardagen.

Inriktningar
Elteknik
Installationsteknik
Elinstallationer
200

Hur en modern elinstallation är uppbyggd med olika styrningar, belysningar samt motorkopplingar.

Kommunikationsnät 1
100

Grundläggande kunskaper i hur kabel-tv och datanät är uppbyggda och fungerar.

Elektroteknik
Elkraftteknik
100

Läran om hur elkraft framställs och levereras.

Ellära
Praktisk ellära
100

Läran om det moderna elsystemets uppbyggnad, belastningar, störningar samt felsökning.

Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Programfördjupningar
700

Programfördjupningar är kurser som du läser i årskurs 2 och årskurs 3. I samarbete med lokalt branschråd har vi valt ut vilka kurser som ger dig som blivande elektriker bäst förutsättningar i kommande arbete som elektriker. 

Yrkesprogram har automatisk grundläggande behörighet till högskola. Behörigheten går att välja bort och är inget krav för gymnasieexamen. 

El- och energiprogrammet är i första hand ett val för dig som vill direkt ut i arbetslivet. 

Följ oss på sociala medier

Yrkesprogram

Ett yrkesprogram är ett program som leder dig till ett specifikt yrke. Det ger en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Yrkesprogrammet innehåller alltid minst 15 veckors praktik, s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Från och med gymnasievalet HT 2023 ger yrkesprogram automatisk grundläggande behörighet till högskola. Behörigheten går att välja bort och är inget krav för gymnasieexamen. Du kan välja bland följande program.