Naturbruksgymnasiet toppbild
KH_programikon_NB
Övriga gymnasieskolor i Ronneby Kommun

Blekinge Naturbruksgymnasium

Kom som du är, bli vad du vill

På Blekinge Naturbruksgymnasium utbildar vi dig som är intresserad av Hästhållning, Djurvård - Hund, Lant- eller Skogsbruk. 

Vi är en liten skola med elevernas bästa i centrum. Skolans lokaler är moderna och ljusa. Vi har häststallar för skolans och elevernas hästar, ett stort ridhus, en ny 70 x 100 m utomhuspaddock och en terrängbana för fälttävlan.

Hundeleverna har tillgång till ett stort hundstall, uterastgårdar och inomhushall för träning.

Skogsutbildningen har moderna skördare och skotare samt tillgång till Ronneby kommuns skog för utbildning. Vi har eget ekologiskt jordbruk med mjölkkor, får och utegrisar. Skoljordbruket är en viktig resurs för att ge eleverna en trygg och allsidig praktik under lugna och säkra former och även här sker arbetet med moderna maskiner. Många elever har inte lantbruks- eller skogsbakgrund, vilket gör att det blir extra viktigt med en trygg start på det praktiska arbetet.

Den naturvetenskapliga behörigheten är till för dig som vill läsa vidare till en utbildning där denna bredare behörighet krävs.

Inriktningar

Lantbruk: Lantbruk - djur, Lantbruk - växtodling eller Lantbruk - gräv

Lantbruksinriktningen är en yrkesutbildning för dig som är intresserad av växtodling, lantbruksdjurens skötsel, lantbrukets maskiner, grävmaskiner, teknik och entreprenörskap. Genom teori och praktik får du lära dig att bruka jorden, köra och underhålla moderna lantbruks- och entreprenadmaskiner. Du får även lära dig sköta lantbruksdjuren, allt på ett för miljön hållbart sätt. Din utbildning sker framför allt på vårt skoljordbruk.

Skogsbruk: Maskinförare, Skogsvårdare eller Högskoleförberedande mot skogsbruk.

Gillar du att vara ute i skog och mark och/eller är intresserad av maskiner? Då är det här en utbildning för dig. Större delen av utbildningen sker ute i naturen. Du får lära dig skogsskötsel, att hantera motorsåg, röjsåg, skotare och skördare samt om intresse finns lära dig mer om viltvård och jakt. 

Hästhållning

Denna inriktning ger dig en bred utbildning i skötsel och hantering av hästar. Du får även  kunskaper i både ridning och körning. Vi har ett ridhus, en stor terrängbana och en stor nybyggd paddock. Du har också möjlighet att ta med egen häst.

Hästhållning med naturvetenskapliga kurser

Detta är ett bra val för dig som vill kombinera ett intresse för hästar och natur med naturvetenskapliga kurser. NA-behörigheten har vi utformat för att vara en bra språngbräda till universitetens naturvetenskapliga utbildningar. Du läser färre yrkeskurser och istället kurser i matematik, fysik och kemi.

Djurvård - hund

En utbildning för dig som har hunden som ditt stora intresse. Du får en grundläggande utbildning i skötsel, hantering och träning av hundar. Vi har bland annat hundstall och uppvärmd hundhall och närhet till skogen. Du kan ta med din egen hund till internatet.

Introduktionsprogram

Vi erbjuder programinriktat val.

Vi har ett välfungerande internat och en aktiv elevkår som arbetar för elevernas trevnad.

Mer information om Blekinge Naturbruksgymnasium hittar du på 
www.blekingenaturbruksgymnasium.se

Poängplan
600
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
100
Historia 1a:1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a:1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a:1
50
Svenska 1
100
400
Programgemensamma karaktärsämnen
Biologi 1
100
Entreprenörskap
100
Naturbruk
200
Inriktningar
Hästhållning
700
Djurens biologi
100
Djurhållning
100
Fordon och redskap
100
Hästkunskap 1
100
Hästkunskap 2
100
Ridning och körning
200
Djurvård - hund
500
Djurens biologi
100
Djuren i naturbruket
100
Djurhållning
100
Sällskapsdjur
100
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård
100
Lantbruk
700
Marken och växternas biologi
100
Djuren i naturbruket
100
Fordon och redskap
100
Lantbruksdjur 1
100
Lantbruksmaskiner 1
100
Byggnadsunderhåll
100
Växtodling 1
100
Skogsbruk
700
Biologi
100
Motor- och röjmotorsåg 1
100
Mångbruk av skog
100
Terrängtransporter
100
Virkestransport med skotare
100
Skogsskötsel 1
100
Virkeslära
100
Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Programfördjupningar
500-700

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3. Du kommer kunna välja bland kurser som ger dig bredare eller fördjupade kunskaper inom ditt intresseområde samt komplettera med kurser som ger dig särskild behörighet till specifik utbildning. 

Mer information om vilka kurser som kommer att vara aktuella får du under årskurs 1.

Utbildningen för dig som är intresserad av Hästhållning, Djurvård - Hund, Lant- eller Skogsbruk. 

Övriga gymnasieskolor i Ronneby Kommun

I Ronneby Kommuns skolverksamhet finner ni även Blekinge Naturbruksgymnasium och Sjöarpsskolan (gymnasiesärskola).