Fiskmåsar

Fler möjligheter och val

Gymnasieskolan Knut Hahn samarbetar med många olika branscher och har flera kvalitetssäkrade utbildningar.

Teknikcollege

Gymnasieskolan Knut Hahn är ett Teknikcollege. Det är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

På Gymnasieskolan Knut Hahn finns följande certifierade utbildningar:

 • Teknikprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Industritekniska programmet

Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. 

Vill du veta mer om teknikcollege kan du gå in på teknikcollege.se 

Teknikcollege logo mindre
ETG – samarbete med elteknikbranschen

Gymnasieskolan Knut Hahn är en ETG-skola med stark koppling till lokala företag. Gymnasieskolan Knut Hahn är dessutom ensam i regionen om att erbjuda ETG-utbildning.
ETG-konceptet innebär att vi på Knut Hahn har en kvalitetssäkrad utbildning som utgår från branschens krav och företagens behov. 

Efter utbildningen är du direkt efterfrågad på arbetsmarknaden.
De elever som tar ETG-examen får ut sitt yrkesbevis och kan anställas som elektriker direkt efter gymnasiet.

Efter utbildningen har du många möjligheter att jobba som:

 • Installationstekniker
 • Automationselektriker
 • Serviceelektriker
 • Teletekniker

Vill du veta mer om ETG kan du gå in på etgcollege.se

etg logo
Internationellt arbete

Dagens unga kommer att ha en större rörlighet i sina liv och sitt arbetsliv än tidigare.
De ser hela världen som sitt arbetsfält. Genom att komma i kontakt med andra länder och kulturer under sin skoltid ökar deras möjligheter att anpassa sig till nya förutsättningar och miljöer. 

Vi arbetar aktivt med internationella projekt och aktiviteter på skolan, sedan flera år tillbaka. Det finns projekt med utbyten för elever, med flera olika länder: Danmark, Norge, Polen, Österrike, Italien, Spanien, Nederländerna och Österrike. Det anordnas också internationella dagar på skolan, med olika teman. Även personal deltar i internationella aktiviteter i olika länder.

Ambassadörsskola

Gymnasieskolan Knut Hahn är en Ambassadörsskola och syftet med programmet är att öka kunskapen om europeisk parlamentarisk demokrati bland unga genom att ge dem kunskaper om EU och i synnerhet Europaparlamentet. Det finns idag EPAS skolor i alla EU:s 27 medlemsländer, totalt cirka 1500 skolor.

Övriga internationella aktiviteter på skolan
 • EU Infopoint i biblioteket
 • Firande av Europeiska Språkdagen, FN-dagen och Europadagen
 • Parlamentariker från Bryssel kommer till skolan och berättar om sitt arbete och de frågor de jobbar med
 • EU:s översättningstävling Juvenes

 

Lokal Idrottsutbildning (LIU)

På Gymnasieskolan Knut Hahn erbjuder vi dig möjlighet att utöva din idrott under tiden du går här hos oss.
I nära samarbete med våra lokala idrottsföreningar har du chansen att träna på skoltid. 

Genom ditt individuella val erbjuder vi dig träning 1-2 gånger i veckan, beroende på vilken årskurs du går i. Du kan till exempel träna padel, golf, e-sport, ishockey, crosstraining, fotboll eller handboll. Du kan också träna andra idrotter i samarbete med din idrottsklubb.

Kontakta oss gärna för mer information:

Thomas Westling
Studie- och yrkesvägledare
Tel. 0457-61 83 74 / 0721-72 85 88
thomas.westling@edu.ronneby.se

Tittie Österström
Studie- och yrkesvägledare
Tel. 0457-61 83 92
tittie.osterstrom@edu.ronneby.se

Individuellt val

Här kan du fördjupa dig i något du är speciellt intresserad av och utforma din egen utbildning.
Genom det individuella valet har du även möjlighet att läsa in behörigheter för fortsatta studier på högskola eller universitet.

De individuella valen består av totalt 200 p och kurserna ligger vanligen på 50-100 p vardera vilket innebär att du kan läsa flera helt olika kurser om du skulle vilja.

Inför varje nytt läsår publiceras en katalog med valbara kurser på vår hemsida knuthahn.se

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL)

Inom yrkesprogrammen är minst 15 veckor av utbildningen förlagd utanför skolan som arbetsplatsförlagt lärande, APL. 

Syftet med APL är att du som elev ska få kännedom om branschen, lära dig mer om arbetslivet och ditt framtida yrke. Som elev ska du även ges möjlighet att uppnå utbildningsmål i undervisningen som skolan inte har egna resurser till.

Möjlighet till lärlingsutbildning

Hos oss på Gymnasieskolan Knut Hahn är det möjligt att på Bygg- och anläggningsprogrammet gå som gymnasial lärling.

Du som lärlingselev får samma kunskaper och yrkesexamen som elever som läser ett skolförlagt yrkesprogram, men du lär dig till stor del i en annan miljö och på ett annat sätt. En intensiv studieform för dig som gillar utmaningar och vill bli redo för yrkeslivet.  

Från det att du som elev börjar sker minst halva utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen följer samma ämnesplaner som skolförlagd utbildning och har samma behörighetsregler och kunskapskrav. Du har också samma rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet.

Det är alltid yrkesläraren som ansvarar för att du får de kunskaper och färdigheter som krävs enligt utbildningens mål, både på arbetsplatsen och i skolan. 
Dessutom kan elever på gymnasieskolan som går gymnasial lärlingsutbildning ansöka om lärlingsersättning hos CSN. Det är ett bidrag för måltider och resor när eleven är på en arbetsplats.

Musikpaketet

Vill du utveckla dig inom musik samtidigt som du läser ditt gymnasieprogram? Då är musikpaketet rätt val för dig!  

Musikpaketet kan kombineras med de flesta program på skolan. Du får möjlighet att spela musik med andra, utveckla din musikaliska talang och fördjupa dig inom ett instrument.

Varför välja musikprofilen?

 • Få en professionell utbildning med genrebredd.
 • Spela instrument tillsammans med andra.
 • Utvecklas musikaliskt, både i grupp och individuellt.
 • Få tillgång till fina och välbyggda ensemblesalar med fullt utrustade musikstudiorum. Inget eget instrument krävs, vi har allt på plats.
 • Fördjupa dina kunskaper inom musikteori.
 • Utvecklas socialt.
 • Träna scenvana genom möjligheten att framträda på konserter vid många olika tillfällen.

Så här arbetar vi 
Engagemang, vilja, arbetsglädje och personlig utveckling, här är alltid något på gång! Konserter med publik både från skolan och utifrån och en hel del annat. Det gör att du hela tiden varvar dina musikteoretiska kunskaper med praktiskt utövande. Jul- och vårkonserter är exempel på populära och välbesökta evenemang. 

Så är paketet upplagt
Musikprofilen genomsyrar dina tre år på gymnasiet och hjälper dig att utvecklas inom många musikaliska områden genom kurserna: 
Instrument eller sång 1 (100p) Enskild undervisning på ett valfritt instrument, eller sång.
Ensemble 1 (100p) Du får spela ett valfritt instrument i musikgrupp tillsammans med andra elever (sång räknas också som instrument). Vi jobbar med låtar från olika musikstilar och gör konserter på skolan. Det finns också möjlighet att spela in musik eller göra livestreams. 

Kontakt:
Arvid Nilsson, leg. musiklärare
arvid.nilsson@edu.ronneby.se

Christian Waite, leg. musiklärare
christian.waite@edu.ronneby.se

 Crea Diem är en enhet för elever med AST

Om du som elev är behörig och blir antagen till något av Gymnasieskolan Knut Hahns nationella program, som finns på Blasius Königsgatan, finns möjlighet att få stöd av personal på Crea Diem. Kontakta gärna samordnare för att få mer information.

Eleverna har tillgång till egna arbetsplatser och de får möjlighet att äta lunch i lugn miljö. Eleverna har eget schema med tydlig struktur på dagen. Det finns elevstödjare och specialpedagog knutna till verksamheten.

På Crea Diems IM-program kan elever som har autismdiagnos komplettera betyg från grundskolan för att sedan studera på ett nationellt program. Ett annat mål kan vara att eleven kompletterar betyg för att bli anställningsbar på arbetsmarknaden.

Vi har egen personal som hjälper våra elever under skoldagen.

 

Kontakta oss gärna för mer information:

Robert Widell
Samordnare Crea Diem
Tel. 0766-48 91 06
robert.widell@edu.ronneby.se

Anna Isaksson
Rektor Crea Diem och IM
Tel. 0457-61 83 71

Thomas Westling
Studie- och yrkesvägledare
Tel. 0721-72 85 88
thomas.westling@edu.ronneby.se

Tittie Österström 
Studie- och yrkesvägledare
Tel. 0457-61 83 92
tittie.osterstrom@edu.ronneby.se

Gymnasieskolan Knut Hahn öppnar möjligheter för dig!