Industri svets
KH_programikon_IN
Yrkesprogram

Industritekniska programmet

Rusta dig för jobben!

Du blir eftertraktad på arbetsmarknaden, du får jobb direkt efter gymnasiet. Industritekniska programmet är en spännande och avancerad utbildning som kan leda till detta. Du har dessutom möjlighet att fortsätta läsa på yrkeshögskola eller universitet.

Industritekniska programmet vänder sig till dig som vill arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Du får lära dig om planering, design, tillverkning och drift. Du får lära dig att hantera avancerade tekniska system.

Du kan börja arbeta direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan och universitet. Du lär dig använda industriell teknik och att delta i produktion. Du får hantera utrustning, material och processer.

Du lär dig om de olika produktionsleden, arbetets organisation, produktekonomi, användning av råvaror och energi, kvalitetssäkring och hur valet av material, metoder och teknik kan påverka samhälle och miljö. Vid programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Från Industritekniska programmet, (IN) går du ut med: • Truck-kort • Travers-kort • Certifikat för ”Heta arbeten” • Certifikat för mobila arbetsplattformar (lift) • Fallskyddsutbildning • Certifikat för ställningsbyggnad

Inriktningar

Driftsäkerhet och underhållsteknik

Du lär dig om strategiskt och systematiskt underhåll. Inriktningen ger möjlighet till arbete som t ex servicemekaniker, resemontör eller underhållsmekaniker.

Produkt och maskinteknik

I vår uppdaterade moderna maskinpark lär du dig hantera våra nya maskiner och verktyg, CAD-program, CAM-program och material. Inriktningen ger möjlighet till arbete inom metall och träindustrin, arbeta som CNC-operatör, produktionsberedare, produktionstekniker, gjutare, maskinoperatör, maskinsnickare, tryckare, sågverksoperatör eller verkstadssnickare.

Svetsteknik

Du lär dig om skärning och sammanfogning i olika material med olika metoder. Svetsning med bland annat metoderna MIG/MAG, MMA (pinne) och TIG. Du får lära dig om materialkvaliteter, plåtbearbetning, samt kunskaper om olika konstruktionsstål. 

Du får även lära dig läsa och förstå olika tillverkningsunderlag som exempelvis ritningar och svetsdatablad.

Det här är en yrkesutbildning för dig som vill bli: Svetsare, Underhållsmekaniker, Resemontör, Internationell svetsare och CNC-operatör.

Arbetsformer

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ och lär dig om hur man samarbetar inom olika företag och om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och utveckla arbetet.

Arbetsplatsförlagt lärande

Ett utmärkt samarbete med våra lokala företag är ett viktigt inslag i vår utbildning, de hjälper till med praktik, eller APL som det numera heter (arbetsplatsförlagt lärande). På så sätt blir du väl förberedd för att möta verkligheten utanför skolan. APL ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb. Flera elever blir kvar på sin APL-plats efter utbildningen.

Möjligheter efter utbildningen

Det Industritekniska programmet ger dig en bred och bra plattform att stå på inför kommande arbetsliv. Under din praktiktid kommer du att stifta bekantskap och lära känna ett antal företag i regionen som senare kanske blir din arbetsgivare. Det kan du påverka själv.

Jag får göra saker jag tycker om på och det bästa är allt det praktiska. Allt inom industri och maskiner är viktigt att vi lär oss inom IN.

Knut Hahn upplever jag som en kul och en ansvarsfull skola.

Nataniel Mingotti, IN21

Det bästa med IN är att man får skruva med saker, att det är mycket praktiskt och att vi lär oss mycket. Vi har bra och roliga lärare!

Carl Andersson, IN21
Jonny Svensson

Jonny gick själv på Knut Hahn ”för många år sedan”. Sedan 2007 är han lärare på Industritekniska programmet och undervisar i teoretiska industriämnen och i svetsteknik.

”Jag trivs väldigt bra på skolan. Det är en trygg arbetsplats med en fantastisk lärmiljö. Speciellt roligt är det att få följa elevernas utveckling och deras väg in i vuxenlivet. Jag brinner för att få vara med och göra eleverna anställningsbara eller att få se dem plugga vidare efter sin tid hos oss. Jag tror också starkt på att det ska vara roligt för eleverna i skolan. Då ökar inlärningen.”

Hossein Toliat

Hossein undervisar i både teoretiska och praktiska ämnen inom inriktningen Produkt och maskinteknik. Han har mångårig erfarenhet från både mindre och medelstora företag inom industrin.

”Jag har jobbat på skolan i nio år. Det är en härlig arbetsplats med rymliga lokaler, högt i tak och massor av trevliga elever och kollegor. Det är oerhört roligt och givande att få lära ut sitt yrke och få unga människor att förstå hur kul det är att jobba och tjäna egna pengar. Målet med undervisningen är att eleverna ska få arbete efter studenten och på sikt bli skickliga yrkesmänniskor.”

Linda Hasselberg

Linda är heltidmentor hos Industritekniska programmet. Hon har jobbat på skolan i flera år och känner våra elever väl. Linda hjälper till med praktiska göromål, bokar utvecklingssamtal, kontakt med hemmet, diskuterar schemat och är i övrigt ett bollplank för eleverna. Hon hjälper till med undervisningen då och då samt är ett stöd för eleverna gällande deras övriga skolämnen när det inte är direkt kopplat till vad vi gör i verkstaden. 

Hans Kristiansson

Hasse är lärare i teoretiska industriämnen samt praktiska kurser inom Driftsäkerhet och underhållsteknik. Han praktiserade själv på Gymnasieskolan Knut Hahn när han gick sin lärarutbildning och fick sedan jobb på skolan.

 ”Målet med undervisningen är självklart för mig. Alla våra goa elever ska vara intressanta för företagen när de lämnar skolan. De ska ha koll på arbetsmarknaden och komma i arbete.”

Poängplan

Klicka på ämnena i poängplanen för att se kursinnehållet och läsa mer.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
Engelska 5
100

I kursen får du träna på de färdigheter som är en del av att både kunna och våga använda engelska med säkerhet i vardagliga situationer; tala, läsa, skriva och lyssna.

Engelska 6
100

Kursen inriktar sig till stor del på att göra språkanvändningen mer korrekt och att du ska kunna anpassa språket till olika syften och sammanhang. Du får analysera och diskutera text och tal med syfte att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till det du hör och läser.

Historia
Historia 1a1
50

Kursen är en grundläggande och tar dig med till historiska epoker och ämnar ge dig förutsättningar för att se sambanden dem emellan. Huvudsyftet med kursen är att ge en kronologisk ram för vidare studie i historia, samt träning i källkritik och i hur historia används i olika syften

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
100

Kursen innehåller bl a fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.

Matematik
Matematik 1a
100

Denna kurs är inriktad mot yrkesprogrammen och innehåller fördjupade och utökade moment från grundskolans matematikkurs.

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1
50

Kursen behandlar många aspekter kring hållbar utveckling samt naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Religionskunskap
Religionskunskap 1
50

Denna kurs ger bland annat kunskaper om världsreligionerna, gudsuppfattningar, hur man kan förstå religion i relation till bland annat kön, etnicitet och sexualitet samt relationen mellan religion och vetenskap i nutida samhällsdebatt.

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1
50

Kursen kommer lära dig om demokrati och politiska system, och hur vi som medborgare kan vara med och påverka på lokal och nationell nivå. I kursen får du också lära dig om Sveriges arbetsmarknad och arbetsrätt. Du kommer få kunskaper om privatekonomi och hushållets inkomster, utgifter och tillgångar.

Svenska
Svenska 1
100

En kurs som handlar om svenska språket och dess litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Man läser antingen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Svenska 2
100

Denna kurs kommer utveckla din förmåga att tala, läsa och skriva på svenska. Du kommer även få lära dig mer om litteraturvetenskap, språkhistoria och språkvetenskap. Man läser antingen Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

Svenska 3
100

I denna kurs kommer du få lära dig grunderna för ett vetenskapligt skrivande. Du kommer få analysera kända tal och skriva artiklar och fördjupa dig i retorikens värld samt fördjupa dig i det svenksa språkets utveckling. Man läser antingen Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1
100

I kursen får du lära dig om svenska språkets uppbyggnad och skrivregler. Du får tillfälle att argumentera, referera och analysera och genom att läsa olika typer av texter bygger du upp ditt ordförråd. Man läser antingen Svenska som andraspråk 1 eller Svenska 1.

Svenska som andraspråk 2
100

I denna kurs fördjupar du dina kunskaper i det svenska språket. Du utvidgar dina grammatiska kunskaper och finslipar svenskans skrivregler. Du kommer få bygga vidare på dina tidigare kunskaper och färdigheter. Man läser antingen Svenska som andraspråk 2 eller Svenska 2.

Svenska som andraspråk 3
100

Detta är en fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 2 och där du kommer fördjupa dig i muntlig och skriftlig framställning samt läsa texter av vetenskaplig karaktär. Kursen innehåller också litteraturvetenskaplig analys av skönlitteratur. Man läser antingen Svenska som andraspråk 3 eller Svenska 3.

Programgemensamma karaktärsämnen
Industritekniska processer
Industritekniska processer 1
100

Hur funkar det på en industri? Säkerhet, tillverkningsflöden och logistik.

Människan i industrin
Människan i industrin 1
100

Utvecklar kunskaper om individens roll samt tar upp industrin i ett historiskt perspektiv.

Produktionskunskap
Produktionskunskap 1
100

Hur produktionsidéer utvecklas och vad som måste beaktas i ett utvecklingsarbete.

Produktionsutrustning
Produktionsutrustning 1
100

Eleverna kommer i denna kurs utveckla förmåga att använda industriteknisk produktionsutrustning, kringutrustning, verktyg, maskiner och styrteknisk utrustning enligt gällande säkerhetsföreskrifter

Inriktningar
Driftsäkerhet och underhåll
Driftsäkerhet och underhåll
Avhjälpande underhåll 1
100

Vi reparerar utrustning som slitits ut eller gått sönder av olika anledningar.

Underhåll – driftsäkerhet
100

Vi lär oss hur vi ska få en produktionsenhet att fungera optimalt.

Underhåll – elteknik
100

Inriktning mot att arbeta med att bygga och underhålla elanläggningar i hus och industri.

Underhåll – lager och smörjteknik
100

Vi arbetar med smörjning av maskinenheter samt även här driftsäkerhet.

Produkt och maskinteknik
Datorstyrd produktion
Datorstyrd produktion 1
100

Teknik och metoder för datorstyrd produktion. Vi lär oss att rita i datorn och att arbeta med datorstyrda maskiner.

Produktionsutrustning
Produktionsutrustning 2
100

Fortsättningskurs av ”Produktionsutrustning 1”.

Produktionsutveckling
Produktutveckling 1
100

Konstruktion och design. Vi försöker förbättra en produkt.

Svetsteknik
Sammanfogningsteknik
Kälsvets 1
100

Svetsutrustningars funktion och olika användningsområden.

Svets grund
100

Genomgång av våra vanligaste svetsmetoder.

Produktionsutveckling
Produktutveckling 1
100

Konstruktion och design. Vi försöker förbättra en produkt.

Tillverkningsunderlag
Tillverkningsunderlag 1
100

Kursen behandlar tolkning av underlag som används vid produktion av produkter samt skapande av egna tillverkningsunderlag från enkla skisser med hjälp av datorteknik. Den behandlar även beredningsunderlag, material- och produktionsstyrning samt informationssökning.

Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Programfördjupningar
800-900

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3. För Industritekniska programmet har vi satt samman programfördjupningar som ger dig ett bra sammanhang på utbildningen och bra förutsättningar för ditt yrkesval eller fortsatta studier.

Yrkesprogram har automatisk grundläggande behörighet till högskola. Behörigheten går att välja bort och är inget krav för gymnasieexamen. 

IN är en yrkesutbildning för dig som vill bli t ex Svetsare, CNC-operatör, Underhållsmekaniker, Resemontör, Fin-mekaniker, Maskinoperatör, Produktionstekniker, Tryckare, Verktygsmakare, Internationell svetsare.

Yrkesprogram

Ett yrkesprogram är ett program som leder dig till ett specifikt yrke. Det ger en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Yrkesprogrammet innehåller alltid minst 15 veckors praktik, s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Från och med gymnasievalet HT 2023 ger yrkesprogram automatisk grundläggande behörighet till högskola. Behörigheten går att välja bort och är inget krav för gymnasieexamen. Du kan välja bland följande program.