Industritekniska programmet toppbild
KH_programikon_IN
Yrkesprogram

Industritekniska programmet

Rusta dig för jobben!

Du blir eftertraktad på arbetsmarknaden, du får jobb direkt efter gymnasiet. Industritekniska programmet är en spännande och avancerad utbildning som kan leda till detta. Du har dessutom möjlighet att fortsätta läsa på yrkeshögskola eller universitet.

Industritekniska programmet vänder sig till dig som vill arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Du får lära dig om planering, design, tillverkning och drift. Du får lära dig att hantera avancerade tekniska system.

Du kan börja arbeta direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du lär dig använda industriell teknik och att delta i produktion. Du får hantera utrustning, material och processer.

Du lär dig om de olika produktionsleden, arbetets organisation, produktekonomi, användning av råvaror och energi, kvalitetssäkring och hur valet av material, metoder och teknik kan påverka samhälle och miljö. Vid programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Från Industritekniska programmet, (IN) går du ut med: • Truck-kort • Travers-kort • Certifikat för ”Heta arbeten” • Certifikat för mobila arbetsplattformar (lift) • Fallskyddsutbildning • Certifikat för ställningsbyggnad

Inriktningar

Driftsäkerhet och underhållsteknik

Du lär dig om strategiskt och systematiskt underhåll. Inriktningen ger möjlighet till arbete som t ex servicemekaniker, resemontör eller underhållsmekaniker.

Produkt och maskinteknik

I vår uppdaterade moderna maskinpark lär du dig hantera våra nya maskiner och verktyg, CAD-program, CAM-program och material. Inriktningen ger möjlighet till arbete inom metall och träindustrin, arbeta som CNC-operatör, produktionsberedare, produktionstekniker, gjutare, maskinoperatör, maskinsnickare, tryckare, sågverksoperatör eller verkstadssnickare.

Svetsteknik

Du lär dig om skärning och sammanfogning i olika material med olika metoder. Svetsning med bland annat metoderna MIG/MAG, MMA (pinne) och TIG. Du får lära dig om materialkvaliteter, plåtbearbetning, samt kunskaper om olika konstruktionsstål. 

Du får även lära dig läsa och förstå olika tillverkningsunderlag som exempelvis ritningar och svetsdatablad.

Det här är en yrkesutbildning för dig som vill bli: Svetsare, CNC-operatör, Underhållsmekaniker, Resemontör, Fin-mekaniker, Maskinoperatör, Produktionstekniker, Tryckare, Verktygsmakare, Internationell svetsare.

Arbetsformer

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ och lär dig om hur man samarbetar inom olika företag och om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och utveckla arbetet.

Arbetsplatsförlagt lärande

Ett utmärkt samarbete med våra lokala företag är ett viktigt inslag i vår utbildning, de hjälper till med praktik, eller APL som det numera heter (arbetsplatsförlagt lärande). På så sätt blir du väl förberedd för att möta verkligheten utanför skolan. APL ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb. Flera elever blir kvar på sin APL-plats efter utbildningen.

Möjligheter efter utbildningen

Det Industritekniska programmet ger dig en bred och bra plattform att stå på inför kommande arbetsliv. Under din praktiktid kommer du att stifta bekantskap och lära känna ett antal företag i regionen som senare kanske blir din arbetsgivare. Det kan du påverka själv.

"Det finns många jobb att söka.”

Casper Lorentzen, IN17
Jonny Svensson

Jonny gick själv på Knut Hahn ”för många år sedan”. Sedan 2007 är han lärare på Industritekniska programmet och undervisar i teoretiska industriämnen och i svetsteknik.

”Jag trivs väldigt bra på skolan. Det är en trygg arbetsplats med en fantastisk lärmiljö. Speciellt roligt är det att få följa elevernas utveckling och deras väg in i vuxenlivet. Jag brinner för att få vara med och göra eleverna anställningsbara eller att få se dem plugga vidare efter sin tid hos oss. Jag tror också starkt på att det ska vara roligt för eleverna i skolan. Då ökar inlärningen.”

Hans Kristiansson

Hasse är lärare i teoretiska industriämnen samt praktiska kurser inom Driftsäkerhet och underhållsteknik. Han praktiserade själv på Gymnasieskolan Knut Hahn när han gick sin lärarutbildning och fick sedan jobb på skolan.

 ”Målet med undervisningen är självklart för mig. Alla våra goa elever ska vara intressanta för företagen när de lämnar skolan. De ska ha koll på arbetsmarknaden och komma i arbete.”

Rebecca Lundqvist Stenlo

Rebecca undervisar i svenska samt svenska som andraspråk på Industritekniska programmet.
Hon har arbetat på skolan i fyra år och tycker att det är särskilt roligt att få jobba just på Knut Hahn.

”Jag var själv elev här och gick mitt sista gymnasieår i de då helt nyrenoverade lokalerna. Det bästa med mitt arbete är mötet med de härliga eleverna och jag jobbar för att varje elev ska hitta sina styrkor och utvecklas så mycket det bara är möjligt. Jag vill också stärka statusen för ämnet svenska som andraspråk och öka samarbetet med yrkesämnena.”

Hossein Toliat

Hossein undervisar i både teoretiska och praktiska ämnen inom inriktningen Produkt och maskinteknik. Han har mångårig erfarenhet från både mindre och medelstora företag inom industrin.

”Jag har jobbat på skolan i sex år. Det är en härlig arbetsplats med rymliga lokaler, högt i tak och massor av trevliga elever och kollegor. Det är oerhört roligt och givande att få lära ut sitt yrke och få unga människor att förstå hur kul det är att jobba och tjäna egna pengar. Målet med undervisningen är att eleverna ska få arbete efter studenten och på sikt bli skickliga yrkesmänniskor.”

Poängplan
600
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
100
Historia
50
Idrott och hälsa
100
Matematik
100
Naturkunskap
50
Religionskunskap
50
Samhällskunskap
50
Svenska/Svenska som andraspråk
100
400
Programgemensamma karaktärsämnen
Industritekniska processer
100
Människan i industrin
100
Produktionskunskap
100
Produktionsutrustning
100
Inriktningar
Driftsäkerhet och underhållsteknik
400
Underhåll avhjälpande 1
100
Underhåll driftsäkerhet
100
Underhåll elteknik
100
Underhåll lager och smörjteknik
100
Produkt och maskinteknik
300
Datorstyrd produktion 1
100
Produktionsutrustning 2
100
Produktutveckling 1
100
Svetsteknik
400
Produktutveckling 1
100
Svetsgrund
100
Kälsvets
100
Tillverkningsunderlag 1
100
Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Programfördjupningar
800-900

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3. Du kommer kunna välja bland kurser som ger dig bredare eller fördjupade kunskaper inom ditt intresseområde samt komplettera med kurser som ger dig särskild behörighet till specifik utbildning. Mer information om vilka kurser som kommer att vara aktuella får du under årskurs 1.

Du vet väl att en elev som går ett nationellt yrkesprogram alltid har möjlighet skaffa sig grundläggande behörighet till universitets- och högskoleutbildningar? Grundläggande behörighet innebär att du ska ha läst: • Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 och 3 • Engelska 6

IN är en yrkesutbildning för dig som vill bli t ex Svetsare, CNC-operatör, Underhållsmekaniker, Resemontör, Fin-mekaniker, Maskinoperatör, Produktionstekniker, Tryckare, Verktygsmakare, Internationell svetsare.

Yrkesprogram

Ett yrkesprogram är ett program som leder dig till ett specifikt yrke. Det ger en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Yrkesprogrammet innehåller alltid minst 15 veckors praktik, s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL). Med dessa program har du även möjlighet skaffa dig grundläggande behörighet till universitets- och högskoleutbildningar. Du kan välja bland följande program.