Teknikprogrammet elever
KH_programikon_TE
Högskoleförberedande program

Teknikprogrammet

Förändra framtiden

Går du runt och ser saker som kan göras bättre? Gillar du kluriga utmaningar och har förmågan att tänka ett steg längre? Om du är kreativ och tekniskt lagd på en och samma gång – då är Teknikprogrammet rätt för dig!

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen ger dig en bred högskoleförberedande utbildning inom IT, matematik, teknik och design.

Teknikprogrammet är ett program som kombinerar teoretiska studier med praktisk problemlösning. Du har stor frihet att välja inriktningar och kurser 
och får en anpassad utbildning i en öppen miljö med spjutspetsteknik.

Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Du studerar både befintlig teknik och utvecklingen av ny teknik.

Webbutvecklare, Animatör, Civilingenjör, Egenföretagare, Arkitekt, Landskapsarkitekt, Medicinsk tekniker, Produktionstekniker...
-Det är nästan lättare att säga vad man inte kan bli efter Teknikprogrammet!

Inriktningar

Design och produktutveckling

Du studerar design och produktutveckling med fokus på datorstyrd design och konstruktion. Du får lära dig grunderna för att konstruera, rita och formge produkter. Du lär dig materiallära, CAD-ritning och 3D samt bygga modeller du ritat.

Informations- och medieteknik

Du studerar teknik för information, kommunikation och olika medier. Du får kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Du lär dig programmering, digital media och webbutveckling.

Produktionsteknik

Produktionsteknik passar dig som vill lära dig mer om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Utbildningen är en bra grund för högskolestudier i teknik och naturvetenskap. Studierna innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna. 

Teknikvetenskap

Du lär dig om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Du får fördjupade kunskaper i teknik, matematik och fysik.

Utbildningen ger dig en bred högskoleförberedande utbildning inom IT, matematik, teknik och design.

Arbetsformer

Med eleven i centrum skapar vi en aktuell, intressant och meningsfull studietid som ger dig goda förutsättningar för såväl fortsatta studier som ett framtida yrkesliv. Allt sker i en digital lärmiljö, du får använda professionell mjukvara och den senaste tekniken.

Du utgår ofta från praktiska problem som du löser tillsammans med andra eller enskilt, ibland i projektform. 
Du tränar din förmåga att utveckla nya och kreativa lösningar. Du tränar dig i att analysera, modellera, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera för att bättre förstå tekniska system. Du söker och bearbetar information källkritiskt.

Under studietiden får du möjlighet att starta och driva eget UF-företag. Våra teknister utbildar lärare och elever i bland annat programmering, Minecraft, flyga drönare och 3D-printing.

Vi på Teknikprogrammet samarbetar med väldigt många företag och organisationer ibland gör vi projekt tillsammans med dem och ibland kommer de och föreläser om ny teknik och nya arbetssätt för oss. 

Möjligheter efter utbildningen

Teknikprogrammet ger bred behörighet att söka till högskola och universitet. Du kan välja att utbilda dig till civilingenjör, designer, spelutvecklare och mycket mer. Inriktningen teknikvetenskap ger, utan vidare val under programmets gång, behörighet till civilingenjörs- och  högskoleingenjörsutbildningar.

”Det bästa med utbildningen är lärarna".

Axel Folin, TE18
Liselott Lilja
Liselott Lilja

Liselott är lärare i teknik, programmering, entreprenörskap och design. Knut Hahn har varit hennes arbetsplats i 13 år.

”Nyfikenheten är min starkaste drivkraft. Jag känner mig nöjd när jag kan utmana både mig själv och mina elever.
Mycket händer också utanför klassrummet i olika projekt. Den stora utmaningen är att förbereda våra elever på en framtid vi ännu inte vet något om.”

Poängplan
1100
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
200
Historia
50
Idrott och hälsa
100
Matematik
300
Religionskunskap
50
Samhällskunskap
100
Svenska/Svenska som andraspråk
300
400
Programgemensamma karaktärsämnen
Fysik 1
150
Kemi 1
100
Teknik 1
150
Inriktningar
Design och produktutveckling
300
Bild och form 1a1
50
CAD 1
50
Design 1
100
Konstruktion 1
100
Informations- och medieteknik
300
Dator- och nätverksteknik
100
Programmering 1
100
Webbutveckling 1
100
Produktionsteknik
300
Produktionsutrustning 1
100
Mekatronik 1
100
Produktionskunskap
100
Teknikvetenskap
300
Fysik 2
100
Matematik 4
100
Teknik 2
100
Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Programfördjupningar
400
Varav Entreprenörskap (alla på TE) 
100

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3. Du kommer kunna välja bland kurser som ger dig bredare eller fördjupade kunskaper inom ditt intresseområde samt komplettera med kurser som ger dig särskild behörighet till specifik utbildning. Mer information om vilka kurser som kommer 
att vara aktuella får du under årskurs 1.

Webbutvecklare, Animatör, Civilingenjör, Egenföretagare, Arkitekt, Landskapsarkitekt, Medicinsk tekniker, Produktionstekniker... 
-Det är nästan lättare att säga vad man inte kan bli efter Teknikprogrammet!

Följ oss på sociala medier

Högskoleförberedande program

För att söka en utbildning på högskola eller universitet krävs något som kallas för grundläggande behörighet.
Om du vet att du vill läsa ett brett program som ger dig möjlighet att plugga vidare efter studenten ska du välja något av de här.