Teknikprogrammet toppbild
KH_programikon_TE
Högskoleförberedande program

Teknikprogrammet

Förändra framtiden

Går du runt och ser saker som kan göras bättre? Gillar du kluriga utmaningar och har förmågan att tänka ett steg längre? Om du är kreativ och tekniskt lagd på en och samma gång – då är Teknikprogrammet rätt för dig!

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen ger dig en bred högskoleförberedande utbildning inom IT, matematik, teknik och design.

Teknikprogrammet är ett program som kombinerar teoretiska studier med praktisk problemlösning. Du har stor frihet att välja inriktningar och kurser 
och får en anpassad utbildning i en öppen miljö med spjutspetsteknik.

Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Du studerar både befintlig teknik och utvecklingen av ny teknik.

Webbutvecklare, Animatör, Civilingenjör, Egenföretagare, Arkitekt, Landskapsarkitekt, Medicinsk tekniker, Produktionstekniker...
-Det är nästan lättare att säga vad man inte kan bli efter Teknikprogrammet!

Inriktningar

Design och produktutveckling

Du studerar design och produktutveckling med fokus på datorstyrd design och konstruktion. Du får lära dig grunderna för att konstruera, rita och formge produkter. Du lär dig materiallära, CAD-ritning och 3D samt bygga modeller du ritat.

Informations- och medieteknik

Du studerar teknik för information, kommunikation och olika medier. Du får kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Du lär dig programmering, digital media och webbutveckling.

Produktionsteknik

Produktionsteknik passar dig som vill lära dig mer om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Utbildningen är en bra grund för högskolestudier i teknik och naturvetenskap. Studierna innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna. 

Utbildningen ger dig en bred högskoleförberedande utbildning inom IT, matematik, teknik, produktion och design.

Arbetsformer

Med eleven i centrum skapar vi en aktuell, intressant och meningsfull studietid som ger dig goda förutsättningar för såväl fortsatta studier som ett framtida yrkesliv. Allt sker i en digital lärmiljö, du får använda professionell mjukvara och den senaste tekniken.

Du utgår ofta från praktiska problem som du löser tillsammans med andra eller enskilt, ibland i projektform. 
Du tränar din förmåga att utveckla nya och kreativa lösningar. Du tränar dig i att analysera, modellera, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera för att bättre förstå tekniska system. Du söker och bearbetar information källkritiskt.

Under studietiden får du möjlighet att starta och driva eget UF-företag.

Vi på Teknikprogrammet samarbetar med väldigt många företag och organisationer ibland gör vi projekt tillsammans med dem och ibland kommer de och föreläser om ny teknik och nya arbetssätt för oss. 

Möjligheter efter utbildningen

Teknikprogrammet ger bred behörighet att söka till högskola och universitet. Du kan välja att utbilda dig till civilingenjör, designer, spelutvecklare och mycket mer. Inriktningen teknikvetenskap ger, utan vidare val under programmets gång, behörighet till civilingenjörs- och  högskoleingenjörsutbildningar.

Har du intresse i dagens och framtidens teknik, gillar du att studera både teoretiskt och praktiskt, vill du ha många alternativ till högskolan och vill ha 3 roliga och lärorika år, så borde du välja TE.

Moneeb Saifi, TE20

Matematiken är det viktigaste jag lär mig på TE, den öppnar möjligheten till många högskolor.

Sixten Granlund, TE20

Jag går andra året på teknik, inriktning design och funderar på att studera till ev. arkeolog i framtiden. 

Engla Erlandsson, TE20
Monika Dabrowski

”Jag heter Monika Dabrowski och är en erfaren gymnasielärare med specialisering inom matematik och fysik. Jag strävar alltid efter att inspirera och engagera mina elever i deras inlärningsprocess. Genom att skapa en öppen och kommunikativ relation med mina elever hjälper jag dem att utveckla deras självförtroende och deras färdigheter.”

Christian Almkrantz

Christian har varit verksam som lärare vid Gymnasieskolan Knut Hahn sedan hösten 2020 och undervisar i teknik, produktionskunskap, produktionsutrustning, mekatronik, CAD och konstruktion. Han har tidigare själv varit verksam som svetsare, plåtslagare och byggsmed. 

“Det bästa med att vara lärare vid Gymnasieskolan Knut Hahn är eleverna så klart! Mitt mål är att med hjälp av min egen arbets- och livserfarenhet få möjlighet att försöka tända intresse hos eleverna för samtliga ämnen jag undervisar i. Att hjälpa dem förbereda sig för både för kommande arbetssituationer och högre studier.” 

Liselott Lilja

Liselott är lärare i teknik, programmering, entreprenörskap och design. 

”Nyfikenheten är min starkaste drivkraft. Jag känner mig nöjd när jag kan utmana både mig själv och mina elever. Eleverna är så klart det bästa med mitt jobb! 

Mycket händer också utanför klassrummet i olika projekt. Den stora utmaningen är att förbereda våra elever på en framtid vi ännu inte vet något om.”

Lars Stensson

Lars jobbade som rörläggare på byggen i Karlskrona i yngre år men skolade om sig till en examen som gymnasielärare. Han jobbar som svenska- och historia-lärare på Knut Hahn och trivs bra!

"Bra stämning där både lärare och elever har nära till skratt. Skrattet är viktigt i vardagen för hög trivsel. Det bästa med att vara lärare är att tillsammans med eleverna märka hur vi utvecklas genom nya erfarenheter.

Att se hur eleverna tar till sig nya kunskaper och hur de utvecklar dem vidare vart efter kursen går framåt.
Jag brinner för Jämställdhet och demokrati och mitt mål med min undervisning är att alla elever uppnår så hög potential som det går."

Therese Fredriksson

"Mitt namn är Therese Fredriksson och jag undervisar i Engelska, men är även utbildad lärare inom idrott och hälsa. Jag har jobbar på Knut Hahns skolan och teknikprogrammet sedan 2017 och trivs väldigt bra med både kollegor och våra härliga elever.
Det jag tycker är allra bäst med mitt jobb är att hjälpa elever överkomma svårigheter i ämnena och att se när de når sina mål, hur stora eller små de än må vara. I min undervisning strävar jag efter att ha en god stämning där det är ok att göra misstag – och lära ifrån dem."

Poängplan

Klicka på ämnena i poängplanen för att se kursinnehållet och läsa mer.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
Engelska 5
100

I kursen får du träna på de färdigheter som är en del av att både kunna och våga använda engelska med säkerhet i vardagliga situationer; tala, läsa, skriva och lyssna.

Engelska 6
100

Kursen inriktar sig till stor del på att göra språkanvändningen mer korrekt och att du ska kunna anpassa språket till olika syften och sammanhang. Du får analysera och diskutera text och tal med syfte att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till det du hör och läser.

Historia
Historia 1a1
50

Kursen är en grundläggande och tar dig med till historiska epoker och ämnar ge dig förutsättningar för att se sambanden dem emellan. Huvudsyftet med kursen är att ge en kronologisk ram för vidare studie i historia, samt träning i källkritik och i hur historia används i olika syften

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
100

Kursen innehåller bl a fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.

Matematik
Matematik 1c
100

Denna kurs vänder sig till naturvetenskapliga och tekniska ämnesområden och innehåller fördjupade och utökade moment från grundskolans matematikkurs.

Matematik 2c
100

Kursen bygger på matematik 1a och är inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska ämnesområden. Kursen innehåller bl a algebra, budgetering, likformighet, ekvationssystem.

Matematik 3c
100

Kursen bygger på matematik 2c och vänder sig till naturvetenskapliga och tekniska ämnesområden. Kursen innehåller bl a matematiska verktyg som derivata och integraler, definitions- och värdemängd och fördjupning i alegbra och funktioner. Om du planerar att läsa matematik 4 och mer skall du läsa denna kurs

Religionskunskap
Religionskunskap 1
50

Denna kurs ger bland annat kunskaper om världsreligionerna, gudsuppfattningar, hur man kan förstå religion i relation till bland annat kön, etnicitet och sexualitet samt relationen mellan religion och vetenskap i nutida samhällsdebatt.

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b
100

I denna kurs kommer du få lära dig om hur Sverige styrs på lokal, regional och central nivå. Du lär dig också mer om demokrati och hur ett demokratiskt samhälle styrs och hålls ihop.

Svenska
Svenska 1
100

En kurs som handlar om svenska språket och dess litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Man läser antingen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Svenska 2
100

Denna kurs kommer utveckla din förmåga att tala, läsa och skriva på svenska. Du kommer även få lära dig mer om litteraturvetenskap, språkhistoria och språkvetenskap. Man läser antingen Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

Svenska 3
100

I denna kurs kommer du få lära dig grunderna för ett vetenskapligt skrivande. Du kommer få analysera kända tal och skriva artiklar och fördjupa dig i retorikens värld samt fördjupa dig i det svenksa språkets utveckling. Man läser antingen Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1
100

I kursen får du lära dig om svenska språkets uppbyggnad och skrivregler. Du får tillfälle att argumentera, referera och analysera och genom att läsa olika typer av texter bygger du upp ditt ordförråd. Man läser antingen Svenska som andraspråk 1 eller Svenska 1.

Svenska som andraspråk 2
100

I denna kurs fördjupar du dina kunskaper i det svenska språket. Du utvidgar dina grammatiska kunskaper och finslipar svenskans skrivregler. Du kommer få bygga vidare på dina tidigare kunskaper och färdigheter. Man läser antingen Svenska som andraspråk 2 eller Svenska 2.

Svenska som andraspråk 3
100

Detta är en fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 2 och där du kommer fördjupa dig i muntlig och skriftlig framställning samt läsa texter av vetenskaplig karaktär. Kursen innehåller också litteraturvetenskaplig analys av skönlitteratur. Man läser antingen Svenska som andraspråk 3 eller Svenska 3.

Programgemensamma karaktärsämnen
Fysik
Fysik 1a
150

Kursen behandlar rörelse och krafter, energi och energiresurser samt strålning. Naturvetenskapligt arbetssätt och matematiska metoder tillämpas för att lösa problem.

Kemi
Kemi 1
100

Du lär dig grundläggande begrepp inom kemi och kommer få förståelse för bland annat kemisk bindning, människokroppen och ny teknologi.

Teknik
Teknik 1
150

I denna kurs får du utföra beräkningar i hållfasthetslära och energiteknik, du får lära dig om olika material och produktionssätt men även grunder i design och ritteknik.

Inriktningar
Design och produktutveckling
Bild
Bild och form 1a1
50

Kursen behandlar grundläggande kunskaper i ämnet och syftar till att du ska utveckla kunskaper om och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation.

CAD
Cad 1
50

(Computer aided design) handlar om hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och visuella objekt.

Design
Design 1
100

Att innovativt utveckla produkter, idéer, tjänster så att de uppfyller funktionella och estetiska krav.

Konstruktion
Konstruktion 1
100

Handlar om konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt.

Informations- och medieteknik
Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och nätverksteknik
100

I denna kurs lär vi oss om hårdvara och nätverk. Bland annat så tittar vi närmare på hur vi avgör prestanda på diverse komponenter samt hur vi gör för att optimera datorer. Vi kommer även att ta en titt på operativsystemen Windows och Linux.

Programmering
Programmering 1
100

Om programmeringens roll i informationstekniska sammanhang. Också hur man skapar, utvecklar och anpassar programvaror.

Webbutveckling
Webbutveckling 1
100

Används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbapplikationer eller andra applikationer där webb-tekniker används.

Produktionsteknik
Mekatronik
Mekatronik 1
100

Är en sammanslagning av mekanik och elektronik. De två teknikområdena slås ihop för att man ska få möjlighet att utveckla praktisk förståelse av tekniken i vardagen.

Produktionskunskap
Produktionskunskap 1
100

Hur produktionsidéer utvecklas och vad som måste beaktas i ett utvecklingsarbete.

Produktionsutrustning
Produktionsutrustning 1
100

Industriteknisk utrustning - dess användningsområden och underhåll samt kontroll och säkerhetsföreskrifter.

Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Programfördjupningar
400
Varav Entreprenörskap (alla på TE) 
100

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3. För teknikprogrammet har vi satt samman programfördjupningar som ger dig ett bra sammanhang på utbildningen och bra förutsättningar för fortsatta studier. 

Webbutvecklare, Animatör, Civilingenjör, Egenföretagare, Arkitekt, Landskapsarkitekt, Medicinsk tekniker, Produktionstekniker... 
-Det är nästan lättare att säga vad man inte kan bli efter Teknikprogrammet!

Följ oss på sociala medier

Högskoleförberedande program

Om du vill läsa ett brett program och vet redan nu att du vill plugga vidare på högskola eller universitet efter studenten, då ska du välja något av dessa program.