Info om val till nästa årskurs

Datum för inriktningsval och programfördjupningar se info nedan!

Inriktningsval

Inriktningsval
Du som går i åk 1 kommer att göra val av inriktning V7. (12-16 februari 2024)
Du som går EE, ES, NAMUS gör inget inriktningsval.

Programfördjupning
Val av programfördjupning samt individuella val kommer göras V10-11. (14-15 mars 2024)

Nu under hösten kommer du som elev få mer information om de olika inriktningarna samt vilka kurser du kan välja.
Kontakta gärna SYV för mer information.