Toppbild Industri
KH_programikon_IN
Yrkesprogram

Industritekniska programmet

Rusta dig för jobben!

Du blir eftertraktad på arbetsmarknaden, du får jobb direkt efter gymnasiet. Industritekniska programmet är en spännande och avancerad utbildning som kan leda till detta. Du har dessutom möjlighet att fortsätta läsa på yrkeshögskola eller universitet.

Industritekniska programmet vänder sig till dig som vill arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Du får lära dig om planering, design, tillverkning och drift. Du får lära dig att hantera avancerade tekniska system.

Du kan börja arbeta direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du lär dig använda industriell teknik och att delta i produktion. Du får hantera utrustning, material och processer.

Du lär dig om de olika produktionsleden, arbetets organisation, produktekonomi, användning av råvaror och energi, kvalitetssäkring och hur valet av material, metoder och teknik kan påverka samhälle och miljö. Vid programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Från Industritekniska programmet, (IN) går du ut med: • Truck-kort • Travers-kort • Certifikat för ”Heta arbeten” • Certifikat för mobila arbetsplattformar (lift) • Fallskyddsutbildning • Certifikat för ställningsbyggnad

Inriktningar

Driftsäkerhet och underhållsteknik

Du lär dig om strategiskt och systematiskt underhåll. Inriktningen ger möjlighet till arbete som t ex servicemekaniker, resemontör eller underhållsmekaniker.

Produkt och maskinteknik

I vår uppdaterade moderna maskinpark lär du dig hantera våra nya maskiner och verktyg, CAD-program, CAM-program och material. Inriktningen ger möjlighet till arbete inom metall och träindustrin, arbeta som CNC-operatör, produktionsberedare, produktionstekniker, gjutare, maskinoperatör, maskinsnickare, tryckare, sågverksoperatör eller verkstadssnickare.

Svetsteknik

Du lär dig om skärning och sammanfogning i olika material med olika metoder. Svetsning med bland annat metoderna MIG/MAG, MMA (pinne) och TIG. Du får lära dig om materialkvaliteter, plåtbearbetning, samt kunskaper om olika konstruktionsstål. 

Du får även lära dig läsa och förstå olika tillverkningsunderlag som exempelvis ritningar och svetsdatablad.

Det här är en yrkesutbildning för dig som vill bli: Svetsare, Underhållsmekaniker, Resemontör, Internationell svetsare.

Arbetsformer

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ och lär dig om hur man samarbetar inom olika företag och om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och utveckla arbetet.

Arbetsplatsförlagt lärande

Ett utmärkt samarbete med våra lokala företag är ett viktigt inslag i vår utbildning, de hjälper till med praktik, eller APL som det numera heter (arbetsplatsförlagt lärande). På så sätt blir du väl förberedd för att möta verkligheten utanför skolan. APL ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb. Flera elever blir kvar på sin APL-plats efter utbildningen.

Möjligheter efter utbildningen

Det Industritekniska programmet ger dig en bred och bra plattform att stå på inför kommande arbetsliv. Under din praktiktid kommer du att stifta bekantskap och lära känna ett antal företag i regionen som senare kanske blir din arbetsgivare. Det kan du påverka själv.

"Jag vill jobba med händerna och det bästa med utbildningen är att vi är en bra klass och jag ser fram emot en bra framtid"

Erik Sandqvist, IN20 svets

Jag vill bli svetsare och jobba på verkstad och det bästa är att jag får lära mig nya svetsmetoder här. Säkerheten och hur man använder maskinerna är viktigast.

Oscar Johansson, IN20 svets
Jonny Svensson

Jonny gick själv på Knut Hahn ”för många år sedan”. Sedan 2007 är han lärare på Industritekniska programmet och undervisar i teoretiska industriämnen och i svetsteknik.

”Jag trivs väldigt bra på skolan. Det är en trygg arbetsplats med en fantastisk lärmiljö. Speciellt roligt är det att få följa elevernas utveckling och deras väg in i vuxenlivet. Jag brinner för att få vara med och göra eleverna anställningsbara eller att få se dem plugga vidare efter sin tid hos oss. Jag tror också starkt på att det ska vara roligt för eleverna i skolan. Då ökar inlärningen.”

Hans Kristiansson

Hasse är lärare i teoretiska industriämnen samt praktiska kurser inom Driftsäkerhet och underhållsteknik. Han praktiserade själv på Gymnasieskolan Knut Hahn när han gick sin lärarutbildning och fick sedan jobb på skolan.

 ”Målet med undervisningen är självklart för mig. Alla våra goa elever ska vara intressanta för företagen när de lämnar skolan. De ska ha koll på arbetsmarknaden och komma i arbete.”

Rebecca Lundqvist Stenlo

Rebecca undervisar i svenska samt svenska som andraspråk på Industritekniska programmet.
Hon har arbetat på skolan i fyra år och tycker att det är särskilt roligt att få jobba just på Knut Hahn.

”Jag var själv elev här och gick mitt sista gymnasieår i de då helt nyrenoverade lokalerna. Det bästa med mitt arbete är mötet med de härliga eleverna och jag jobbar för att varje elev ska hitta sina styrkor och utvecklas så mycket det bara är möjligt. Jag vill också stärka statusen för ämnet svenska som andraspråk och öka samarbetet med yrkesämnena.”

Hossein Toliat

Hossein undervisar i både teoretiska och praktiska ämnen inom inriktningen Produkt och maskinteknik. Han har mångårig erfarenhet från både mindre och medelstora företag inom industrin.

”Jag har jobbat på skolan i sex år. Det är en härlig arbetsplats med rymliga lokaler, högt i tak och massor av trevliga elever och kollegor. Det är oerhört roligt och givande att få lära ut sitt yrke och få unga människor att förstå hur kul det är att jobba och tjäna egna pengar. Målet med undervisningen är att eleverna ska få arbete efter studenten och på sikt bli skickliga yrkesmänniskor.”

Poängplan

Klicka på ämnena i poängplanen för att se kursinnehållet och läsa mer.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
Engelska 5
100

I kursen får du träna på de färdigheter som är en del av att både kunna och våga använda engelska med säkerhet i vardagliga situationer; tala, läsa, skriva och lyssna.

Historia
Historia 1a1
50

Kursen är en grundläggande och tar dig med till historiska epoker och ämnar ge dig förutsättningar för att se sambanden dem emellan. Huvudsyftet med kursen är att ge en kronologisk ram för vidare studie i historia, samt träning i källkritik och i hur historia används i olika syften

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
100

Kursen innehåller bl a fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.

Matematik
Matematik 1a
100

Denna kurs är inriktad mot yrkesprogrammen och innehåller fördjupade och utökade moment från grundskolans matematikkurs.

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1
50

Kursen behandlar många aspekter kring hållbar utveckling samt naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Religionskunskap
Religionskunskap 1
50

Denna kurs ger bland annat kunskaper om världsreligionerna, gudsuppfattningar, hur man kan förstå religion i relation till bland annat kön, etnicitet och sexualitet samt relationen mellan religion och vetenskap i nutida samhällsdebatt.

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1
50

Kursen kommer lära dig om demokrati och politiska system, och hur vi som medborgare kan vara med och påverka på lokal och nationell nivå. I kursen får du också lära dig om Sveriges arbetsmarknad och arbetsrätt. Du kommer få kunskaper om privatekonomi och hushållets inkomster, utgifter och tillgångar.

Svenska
Svenska 1
100

En kurs som handlar om svenska språket och dess litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Man läser antingen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1
100

I kursen får du lära dig om svenska språkets uppbyggnad och skrivregler. Du får tillfälle att argumentera, referera och analysera och genom att läsa olika typer av texter bygger du upp ditt ordförråd. Man läser antingen Svenska som andraspråk 1 eller Svenska 1.

Programgemensamma karaktärsämnen
Industritekniska processer
Industritekniska processer 1
100

Hur funkar det på en industri? Säkerhet, tillverkningsflöden och logistik.

Människan i industrin
Människan i industrin 1
100

Utvecklar kunskaper om individens roll samt tar upp industrin i ett historiskt perspektiv.

Produktionskunskap
Produktionskunskap 1
100

Hur produktionsidéer utvecklas och vad som måste beaktas i ett utvecklingsarbete.

Produktionsutrustning
Produktionsutrustning 1
100

Eleverna kommer i denna kurs utveckla förmåga att använda industriteknisk produktionsutrustning, kringutrustning, verktyg, maskiner och styrteknisk utrustning enligt gällande säkerhetsföreskrifter

Inriktningar
Driftsäkerhet och underhåll
Driftsäkerhet och underhåll
Avhjälpande underhåll 1
100

Vi reparerar utrustning som slitits ut eller gått sönder av olika anledningar.

Underhåll – driftsäkerhet
100

Vi lär oss hur vi ska få en produktionsenhet att fungera optimalt.

Underhåll – elteknik
100

Inriktning mot att arbeta med att bygga och underhålla elanläggningar i hus och industri.

Underhåll – lager och smörjteknik
100

Vi arbetar med smörjning av maskinenheter samt även här driftsäkerhet.

Produkt och maskinteknik
Datorstyrd produktion
Datorstyrd produktion 1
100

Teknik och metoder för datorstyrd produktion. Vi lär oss att rita i datorn och att arbeta med datorstyrda maskiner.

Produktionsutrustning
Produktionsutrustning 2
100

Fortsättningskurs av ”Produktionsutrustning 1”.

Produktionsutveckling
Produktutveckling 1
100

Konstruktion och design. Vi försöker förbättra en produkt.

Svetsteknik
Sammanfogningsteknik
Kälsvets 1
100

Svetsutrustningars funktion och olika användningsområden.

Svets grund
100

Genomgång av våra vanligaste svetsmetoder.

Produktionsutveckling
Produktutveckling 1
100

Konstruktion och design. Vi försöker förbättra en produkt.

Tillverkningsunderlag
Tillverkningsunderlag 1
100

Kursen behandlar tolkning av underlag som används vid produktion av produkter samt skapande av egna tillverkningsunderlag från enkla skisser med hjälp av datorteknik. Den behandlar även beredningsunderlag, material- och produktionsstyrning samt informationssökning.

Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Programfördjupningar
800-900

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3. Du kommer kunna välja bland kurser som ger dig bredare eller fördjupade kunskaper inom ditt intresseområde samt komplettera med kurser som ger dig särskild behörighet till specifik utbildning. Mer information om vilka kurser som kommer att vara aktuella får du under årskurs 1.

Du vet väl att en elev som går ett nationellt yrkesprogram alltid har möjlighet skaffa sig grundläggande behörighet till universitets- och högskoleutbildningar? Grundläggande behörighet innebär att du ska ha läst: • Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 och 3 • Engelska 6

IN är en yrkesutbildning för dig som vill bli t ex Svetsare, CNC-operatör, Underhållsmekaniker, Resemontör, Fin-mekaniker, Maskinoperatör, Produktionstekniker, Tryckare, Verktygsmakare, Internationell svetsare.

Yrkesprogram

Ett yrkesprogram är ett program som leder dig till ett specifikt yrke. Det ger en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Yrkesprogrammet innehåller alltid minst 15 veckors praktik, s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL). Med dessa program har du även möjlighet skaffa dig grundläggande behörighet till universitets- och högskoleutbildningar. Du kan välja bland följande program.