IM - Språngbrädan för att komma vidare

– IM är föränderligt hela tiden...

....och vi vet aldrig hur många elever vi får förrän höstterminen startar, berättar mentorerna Stina och Malin som även arbetar tillsammans med Tomim Abassi. Så länge eleverna inte är behöriga till gymnasiet efter högstadiet så tillhör de IM. Vi är en förlängning av nian och språngbrädan för att komma vidare.

 

– Många elever har inte en aning om vad det kostar att flytta hemifrån, hur man fyller i papper och hur man betalar räkningarna, berättar Stina och där gör vi en stor insats.  

 

– Vi bedömer inte eleverna betygsmässigt, förklarar Malin, utan vi är mer som ett stöd åt eleverna och det finns en strid ström av samtal hela tiden där vi stöttar eleverna på olika sätt. 

 

IM består av sju klasser med nysvenskar som har sin undervisning på skolan och två klasser för svenska elever. För att komma vidare i sina studier är kärnämnena från grundskolan ett grundkrav så på IM har man fokus på dem men erbjuder de flesta ämnen. Eleverna blir placerade i olika klasser utifrån svenska-nivån eller beroende på vilken grundnivå eleven har i sin utbildning. Mentorerna berättar att eleverna oftast är väldigt nöjda med stödet de får. Att det kan vara svårt att få eleverna att komma till skolan först men att de efter att de kommit in i klassen och efter att de avslutat sin tid på IM är väldigt nöjda. 
– Efteråt har man ju en helt annan möjlighet att gå vidare med sina studier på olika sätt, beskriver Malin.

 

– Vi har många nysvenskar hos oss, berättar Stina, men det blir fler och fler svenska ungdomar som inte klarar grundskolan. Vi upplever att klyftorna ökar, att det sociala måendet är sämre och att sociala medier bland annat ger stora påfrestningar på våra ungdomar. Här har vi en viktig roll som mentorer att stötta eleverna på bästa möjliga sätt och vi samarbetar förstås med kuratorn på skolan.

 

– Vi ser oss som paraplyet över eleverna, beskriver Malin och Stina, en hjälpande hand och en möjlighet. Språngbrädan för att komma vidare helt enkelt!