Elever på skolgård

Goda skäl att studera på gymnasieskolan Knut Hahn

Vi vill att vägen till din framtid ska vara den bästa möjliga. Utöver rätt utbildning betyder det att allt runtomkring ska fungera så att du mår bra, att du kan påverka din vardag och har rätt utrustning för att lösa dina uppgifter. Några av fördelarna har vi samlat här – och vi vågar lova att du som elev hos oss kommer att upptäcka ännu fler!

En lugn och trygg studiemiljö

– Vi har de resurser och de förutsättningar vi vill ha, säger verksamhetschef Ronny Mattsson. Det är till och med så att när vi har andra skolor här på besök uttrycker de ofta förvåning över hur vi kan ha det så lugnt i våra lokaler. Vi har ingen nedskräpning och inga incidenter. I stället känner elever och personal stolthet över sin skola. Med den inställningen skapar de tillsammans en väldigt lugn skolmiljö med goda möjligheter att växa och utvecklas i sina studier.

Kombinera dina gymnasiestudier med musik!

Vill du utveckla dig inom musik samtidigt som du läser valfritt gymnasieprogram? Då är musikpaketet rätt val för dig!
Musikpaketet kan kombineras med samtliga program på skolan. Du får möjlighet att spela musik med andra, utveckla din musikaliska talang och fördjupa dig inom ett instrument.
Läs mer under fler möjligheter och val.

Elevhälsa är viktigt för oss

Vi på Gymnasieskolan Knut Hahn vill att du ska må bra under din tid här på skolan. Till din hjälp finns ett elevhälsoteam bestående av kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, skolsköterskor och rektor. Vi har god kompetens och tydliga rutiner kring elevhälsa. Vårt team arbetar både förebyggande och uppsökande, exempelvis genom utbildning av övrig personal samt genom att vara ute i klassrummen och prata med eleverna.

Elevhälsoteamet kan bland annat hjälpa dig att hantera stress, relationer, samtal kring den fysiska- och psyko­sociala hälsan, mobbning, sex och samlevnad, kris­hantering och mycket mer.

Elevhälsan är uppdelad i 4 olika team: 

KH1 Emilia Jirle, Tittie Österström, Helen Lindqvist, Malin Kolb, Sören Thorén.
KH2 Ulf Nilsson, Thomas Westling, Helen Lindqvist, Malin Kolb, Sören Thorén.
KH3 Anna Isaksson, Ancela Backman, Nanna Leinonen, Catarina Lövdahl, Bodil Östgård.
KH4 Magnus Magnusson, Thomas Westling, Helen Lindqvist, Sören Thorén.

Vi är elevrådet!

Hej! Vi i elevrådet finns här för dig som elev på Knut Hahn.
Elevrådet arbetar för en bra miljö i skolan där alla ska känna sig välkomna och trygga. Ser eller upplever du något på skolan som du tycker kan förbättras? Kontakta oss. Vi kan hjälpa dig att göra din röst hörd.

 

Kontaktperson är ordförande
Jacob Ljungström
0766-10 40 19
ejaclj01@edu.ronneby.se

Följ oss i sociala medier

Gymnasieskolan Knut Hahn finns i olika sociala medier. Det är ett sätt för oss att möta elever, vårdnadshavare och andra intresserade som är tillgängligt och bekvämt för dem. Utöver all den information om skolans program och resurser som finns på vår webbplats arbetar vi löpande med både Facebook och Instagram. Samtliga skolans program har dessutom egna Facebook- och Instagram-konton där de i text och bild berättar om vad som händer och vad som är på gång. 

Ung företagsamhet – alla elever kan bli företagare

På Teknikprogrammet, Ekonomiprogrammet och Handelsprogrammet är Ung Företagsamhet en obligatorisk del av utbildningen. På övriga program erbjuder vi på Gymnasieskolan Knut Hahn UF som individuellt val.

Elever på samhällsvetenskapsprogrammet har dessutom möjlighet att starta och driva ett UF-företag som sitt gymnasiearbete. Grundtanken är då att UF-företaget fokuserar på hållbarhet eller sociala frågor, vilket i praktiken innebär att man gör något för miljön eller säljer en vara/tjänst som exempelvis belyser våld i nära relationer.

Läs mer om Gymnasieskolan Knut Hahns UF-företagande här!

IM - Språngbrädan för att komma vidare

IM är föränderligt hela tiden och vi vet aldrig hur många elever vi får förrän höstterminen startar, berättar mentorerna Stina och Malin som även arbetar tillsammans med Tomim Abassi. Så länge eleverna inte är behöriga till gymnasiet efter högstadiet så tillhör de IM. Vi är en förlängning av nian och språngbrädan för att komma vidare.

Heltidsmentorer är ett begrepp och en roll som finns sedan 2017. Arbetsuppgifterna går ut på att ha mentorstid för varje klass med informationer, årshjul, livskunskap och hur det fungerar i Sverige bland annat. 
– Många elever har inte en aning om vad det kostar att flytta hemifrån, hur man fyller i papper och hur man betalar räkningarna, berättar Stina och där gör vi en stor insats.  
– Vi bedömer inte eleverna betygsmässigt, förklarar Malin, utan vi är mer som ett stöd åt eleverna och det finns en strid ström av samtal hela tiden där vi stöttar eleverna på olika sätt. Läs mer här!

Gott samarbete med näringslivet

Gymnasieskolan Knut Hahn har ett nära samarbete med företag och andra framtida arbetsgivare. Praktik, lärlingsutbildning och Ung Företagsamhet är några exempel. Vi utformar våra program och kurser med arbetsmarknadens kommande behov för ögonen så att du som elev ska få kunskaper som är relevanta och aktuella, oavsett vilka mål du har i sikte.

Pierre Nilsson

"Jag tycker att eleverna som kommer till oss har en bra grund att bygga vidare på, vilket tyder på att skolan gör ett bra jobb".

Pierre Nilsson, Ronneby Svets & Smide AB
Fredrik Martinsson

"Vår roll ser vi som att hjälpa till med att beskriva kraven och möjligheterna i arbetslivet".

Fredrik Martinsson, Areff Systems AB
Simon Fröjd

”De elever vi haft genom åren har varit jätteduktiga och vi upplever samarbetet med knut Hahn som givande för alla inblandade".

Simon Fröjd, ICA Maxi i Ronneby