Vi öppnar nya möjligheter

Gymnasieskolan Knut Hahn har en stimulerande anda och miljö där både elever och personal känner glädje, utveckling och tillfredsställelse. En skola där eleverna känner förväntan inför framtiden och upplever att de blir väl rustade för ett liv som självständiga individer i samhället.
Vi är en skola med både bredd och spets – välkommen till oss!

Vägen till drömyrket startar här och nu!

När du väljer Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby får du en utbildning som håller hög kvalitet och gör dig attraktiv på din kommande arbetsmarknad. Det gäller oavsett om du har siktet ställt på jobb direkt efter gymnasiet eller på högre studier. Vi har ett brett utbud av såväl yrkesinriktade som högskoleförberedande utbildningar.

Följ oss i sociala medier

Ulf Nilsson

”Vi arbetar för att de ungdomar som går ut skolan ska vara fullfjädrade yrkesmänniskor, rustade för yrkeslivet eller för studier på högskola. Duktig lärarkår, fantastisk studiemiljö och bra samarbete med näringslivet hjälper till att göra det möjligt.”

Ulf Nilsson, Rektor för BA, EE, IN, NA, TE
Anna Isaksson

”På introduktionsprogrammen arbetar vi tillsammans för att du ska komma in på ett nationellt gymnasieprogram, Komvux eller kunna få ett jobb direkt efter skolan. Därför planerar vi studierna individuellt efter dina förkunskaper och dina mål i livet.” 

Anna Isaksson, Rektor för IM
Emilia Jirle

”Jag arbetar för att du som elev ska bli rustad att ta tillvara och utveckla alla möjligheter som uppstår i möten mellan människor – för din egen yrkeskarriär och för vår gemensamma framtid.” 

Emilia Jirle, Rektor för BF, EK, ES, HA, SA
Magnus Magnusson

”Till Flygteknikutbildningen kan du söka oavsett var i landet du bor. Vi är måna om att du ska få en utbildning i toppklass som gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden – såväl som att du skall ha väl fungerande boende och fritid under din studietid.”

Magnus Magnusson, Rektor för FX

Viktiga datum

Vi hjälper dig hålla koll på alla viktiga datum inför gymnasievalet.

Visa alla datum
2020
1/1 - 2/2

Reservantagning.

Sent omval.

Sista dag att lämna in underskriven ansökan/kvittens till gymnasieantagningen om du fått en reservplats efter sent omval.

Informationsdag på FX Flygteknikutbildningen.

Öppet Hus på Blekinge Naturbruksgymnasium.

Öppet Hus på Gymnasieskolan Knut Hahn.

Sökportalen är öppen. Du får dina inloggningsuppgifter.

Du kan göra ditt gymnasieval.

Här kommer du direkt till ansökningswebben: https://www.skanegy.se/

Sista dagen att göra din ansökan.

Du får ditt preliminära antagningsresultat.

Omvalsperiod. Du kan ändra ditt gymnasieval och det har ingen betydelse för om du kommer in eller ej. Allt handlar om ditt avgångsbetyg i årskurs 9.

Sista dag för omval.

Ditt slutbetyg finns registrerat på ansökningswebben. Kontrollera att betyg/meritvärde stämmer.

Du får ditt antagningsresultat.

Sista dag att svara på ditt antagningsbesked.

Reservantagning.

Sent omval.

Våra program

På Gymnasieskolan Knut Hahn finns 11 intressanta program att välja mellan.
Vi erbjuder 6 yrkesprogram, 5 högskoleförberedande program samt Introduktionsprogram.

Högskoleförberedande program

Om du vill läsa ett brett program och vet redan nu att du vill plugga vidare på högskola eller universitet efter studenten, då ska du välja något av dessa program.

Yrkesprogram

Ett yrkesprogram är ett program som leder dig till ett specifikt yrke. Det ger en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Yrkesprogrammet innehåller alltid minst 15 veckors praktik, s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Från och med gymnasievalet HT 2023 ger yrkesprogram automatisk grundläggande behörighet till högskola. Behörigheten går att välja bort och är inget krav för gymnasieexamen. Du kan välja bland följande program.

Gymnasieförberedande program

På Gymnasieskolan Knut Hahn vill vi att alla ska ha möjligheten att utveckla sig vidare.
Vi erbjuder därför det gymnasieförberedande introduktionsprogrammet.

Övriga gymnasieskolor i Ronneby Kommun

I Ronneby Kommuns skolverksamhet finner ni även Blekinge Naturbruksgymnasium och Sjöarpsskolan (gymnasiesärskola).

Välkommen på studiebesök

Boka gärna in ett besök hos oss, så får du möjlighet att se hur vi har det på vår fina skola.

Studie- och yrkesvägledare


Thomas Westling
(FX, NA, TE, Crea Diem, BA, EE, IN, Sjöarp)

Tel. 0457-61 83 74 / 0721-72 85 88
thomas.westling@edu.ronneby.se

 

Tittie Österström (BF, EK, ES, HA, SA)
Tel. 0457-61 83 92
tittie.osterstrom@edu.ronneby.se

 

Lina Sevig
(IM, Blekinge Naturbruksgymnasium)  
Tel. 0457-61 83 57
lina.sevig@edu.ronneby.se

 

Linda Hasselberg (IMY) 
Tel. 0457-61 75 82
linda.hasselberg@edu.ronneby.se

 

Ansökningswebben
https://www.skanegy.se/

Rektorer

Rektorer Gymnasieskolan Knut Hahn

Emilia Jirle 
Tel. 0457-61 83 64
emilia.jirle@edu.ronneby.se

 

Ulf Nilsson
Tel. 0457-61 84 09
ulf.nilsson@edu.ronneby.se

 

Anna Isaksson
Tel. 0457-61 83 71
anna.isaksson@edu.ronneby.se

 

Magnus Magnusson
Tel. 0457-61 83 91
magnus.magnusson@edu.ronneby.se

 

Rektor Sjöarpsskolan

Monica Boje
Tel. 0733-17 03 12
monica.boje@edu.ronneby.se

 

Rektor Blekinge Naturbruksgymnasium 

Boel Forslund
Tel. 0457-61 74 44
boel.forslund@edu.ronneby.se