Handel- och administration toppbild
KH_programikon_HA
Yrkesprogram

Handels- och administrationsprogrammet

Upptäck möjligheterna

Vill du starta och driva eget företag eller vill du direkt till en anställning? Är du beredd att jobba för det du vill uppnå genom att studera yrkesinriktat? 
Det här programmet är för dig som snabbt vill möta din arbetsmarknad.

Service och entreprenörskap handlar om att möta människor. Att kunna ge rätt service i alla lägen blir allt viktigare för alla sorters företag. Därför öppnar Handelsprogrammet vägar till många olika arbetsplatser, små som stora företag. Du kan jobba med försäljning, inköp, ekonomi, kommunikation, företagande, ledarskap och mycket mera.    

Du kan jobba som anställd eller starta eget antingen redan under utbildningen eller när du blivit varmare i kläderna. Oavsett om du ser dig själv som arbetsmyra, som din egen chef eller framtidens företagsledare så är det här en utbildning för dig. Vägarna är öppna också för dig som vill fortsätta studera och vi visar hur du kan skaffa högskolebehörighet inom programmet.  

#arbetslivscoachning #personlig utveckling #projektledning #ung företagsamhet #bygga kontaktnät inom näringslivet #företagsbesök

Inriktningar

Administrativ service

Denna inriktning ger fördjupade kunskaper för att arbeta serviceinriktat med olika arbetsuppgifter. 
Inriktningen kan leda till arbete inom t ex personaladministration, ledarskap, kommunikation, ekonomi, projektledning och kundservice. 

Handel och service

Du får lära dig om inköp, varuflöden, ledarskap och försäljning. Inriktningen kan leda till arbete inom t.ex. försäljning, marknadsföring, butikskommunikation, ledarskap, inköp, logistik, entreprenörskap och kundservice.

”Vill du bli företagare och lära dig hur man ska driva företag -då ska du välja HA."

Arbetsformer

Programmet är utformat efter Ung Företagsamhets utbildning UF-företagande. Genom att vi placerar in kurser och ämnen så att de följer UF-året kommer inlärningen i sitt rätta sammanhang. Du lär dig hur ett företag fungerar – på riktigt. 

Världen som arbetsmarknad

Lokala gårdsbutiken, kontoret eller globala marknaden? 
Var du än ser ditt drömjobb ger programmet möjligheter och stöd för att du ska nå dit. Du får arbetslivscoachning och hjälp med kontakter inför anställning eller starta eget. På så sätt utvecklar du dina personliga styrkor och du får hjälp att hitta rätt på arbetsmarknaden.

Möjligheter efter utbildningen

Med Handelsprogrammet är du rustad för anställning direkt efter gymnasiet. Om du vill starta eget företag får du kunskaper, erfarenheter och tillgång till de nätverk du behöver. Programmet ger dig också möjlighet till fortsatta studier vid universitet eller högskola.

”Det bästa med utbildningen är att man kommer ut så mycket i näringslivet, det är som en blandning mellan skola och jobb.”

Ebba Hansson, HA18
Björn Brorsson
Björn Brorsson

Björn undervisar i ämnen som ledarskap, entreprenörskap, service, kommunikation och Ung Företagsamhet (UF). Tidigare har Björn jobbat med försäljning på riksnivå och han har även över tio års erfarenhet av butiksdrift.

”Hos oss utvecklar eleverna självförtroende och handlingskraft. De blir bra på att planera och kommunicera vilket är framgångsfaktorer oavsett vilket vägvalet blir efter gymnasiet.
Som UF-lärare får jag följa den otroliga resan eleverna gör, både i kunskap och kompetens. Inom UF är det viktigt att ha roligt och inse att det är vägen fram i processen som är huvudsaken, inte idén eller resultatet.” 

Poängplan
600
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
100
Historia
50
Idrott och hälsa
100
Matematik
100
Naturkunskap
50
Religionskunskap
50
Samhällskunskap
50
Svenska/Svenska som andraspråk
100
400
Programgemensamma karaktärsämnen
Entreprenörskap
100
Servicekunskap
100
Branschkunskap inom Handel och administration
100
Information och kommunikation
100
Inriktningar
Administrativ service
500
Administration 1
100
Affärskommunikation
100
Information och kommunikation 2
100
Intern och extern kommunikation
100
Ledarskap och organisation
100
Handel och service
500
Personlig försäljning 1
100
Praktisk marknadsföring 1
100
Affärsutveckling och ledarskap
100
Inköp 1
100
Näthandel 1
100
Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Programfördjupningar
700

Programfördjupningarna är kurser som du läser i årskurs 2 och/eller årskurs 3. Du kommer kunna välja bland kurser som ger dig bredare eller fördjupade kunskaper inom ditt intresseområde samt komplettera med kurser som ger dig särskild behörighet till specifik utbildning. Mer information om vilka kurser som kommer att vara aktuella får du under årskurs 1.

Du vet väl att en elev som går ett nationellt yrkesprogram alltid har möjlighet skaffa sig grundläggande behörighet till universitets- och högskoleutbildningar? Grundläggande behörighet innebär att du ska ha läst: • Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 och 3 • Engelska 6

Lokala gårdsbutiken, kontoret eller globala marknaden? Var du än ser ditt drömjobb ger programmet möjligheter och stöd för att du ska nå dit. 

Yrkesprogram

Ett yrkesprogram är ett program som leder dig till ett specifikt yrke. Det ger en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Yrkesprogrammet innehåller alltid minst 15 veckors praktik, s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL). Med dessa program har du även möjlighet skaffa dig grundläggande behörighet till universitets- och högskoleutbildningar. Du kan välja bland följande program.